Wednesday, February 28, 2007

Adakah Bid'ah Menetapkan Amalan Pada Waktu Tertentu?

Selalu juga perkara-perkara yang berkaitan dengan menetapkan amalan pada waktu-waktu tertentu ini dijadikan sebagai alasan untuk membid'ah sesuatu amalan. Berhubung dengan perkara ini ada dua situasi yang perlu diambil perhatian:

1. Menentukan amalan pada hari-hari yang mempunyai kelebihan tertentu. Dalam Islam sememangnya amalan seseorang itu kadang-kadang Allah swt memberi ganjaran berbeza mengikut waktu yang berbeza. Sebagai contoh yang jelas solat berjamaah lebih afdhal dari solat bersendirian, puasa Sunat pada hari panas dan terik adalah lebih utama, bersedekah pada bulan Ramadhan ganjarannya lebih besar, berpuasa pada bulan haram lebih fadilatnya, hadir lebih awal ke masjid pada hari Jumaat lebih besar pahalanya, terdapat satu ketika pada hari Jumaat yang doa dimakbulkan ALlah dan lain-lain lagi. Kelebihan-kelebihan waktu tersebut telah thabit daripada Rasulullah saw. Sehubungan dengan itu ada dua kaedah beramal pada waktu-waktu yang telah thabit kelebihannya berbanding waktu-waktu yang lain:

a. Beramal bersandarkan kepada nas-nas yang khusus tentangnya seperti puasa pada hari kesepuluh Muharram, puasa pada hari Wukuf, solat tarawih pada bulan Ramadhan dan lain-lain. Maka bila kita melaksanakan puasa atau solat pada waktu-waktu tersebut perlulah diniatkan dengan niat khusus seperti Puasa 10 Muharram dan 9 Zulhijjah, solat tarawih dan lain-lain.

b. Beramal bersandarkan kepada nas-nas yang umum iaitu seperti solat sunat atau puasa sunat atau zikir atau membaca al-Quran. Kesemua amalan solat sunat, puasa sunat, zikir atau membaca al-Quran ini boleh didirikan pada bila-bila masa kecuali pada waktu-waktu yang diharamkan oleh ALlah swt seperti solat sunat selepas subuh, puasa sunat pada hari tasyrik, zikir secara lafaz dalam tandas dan membaca al-Quran sewaktu berhadas besar. Oleh itu sekiranya kita ingin melakukan ibadat-ibadat yang bersandarkan pada nas-nas umum seperti ini pada hari-hari yang tertentu seperti malam Nisfu Sya'ban dan lain-lain, maka tidak boleh diniatkan dengan niat khusus seumpama 'sahaja aku solat sunat Nisfu Sya'ban' sebaliknya niat 'sahaja aku solat sunat (mutlak) atau solat sunat khusus yang lain. Demikian juga jika kita membaca Yaasin sebanyak 3 kali maka niatkan sebagai membaca al-Quran secara mutlak bukan sempena Nisfu Sya'ban dengan harapan segala amalan tersebut dapat membersihkan dosa kita pada malam yang dijanjikan keampunan oleh ALlah swt. Sekiranya kita melipat-ganda amalan pada malam tersebut melebihi malam yang lain maka tiadalah dilarang. Seperti juga pada 10 malam terakhir bulan Ramadhan iaitu antara malam Lailatul Qadar, maka kita berniat dengan niat membaca al-Quran, zikir atau solat yang tidak disandarkan pada Lailatu Qadar. Tidak boleh berniat 'sahaja aku solat sunat Lailatul Qadar', kerana tidak ada solat sunat seumpamanya, tetapi solat sunat (mutlak) atau solat-solat khusus seperti tahajud, witir dan lain-lain. Moga-moga amalan yang dilakukan pada waktu-waktu yang mustajab seperti Lailatul Qadar dan Nisfu Sya'ban itu pahalanya akan lebih berlipat-ganda daripada membaca al-Quran, zikir dan solat sunat pada waktu yang lain.

Maka jika kita beramal seperti kedua-dua cara di atas pada waktu-waktu yang tertentu berdasarkan nas khusus dan nas umum, tidak boleh disebut amalan-amalan tersebut bid'ah.

2. Menetapkan amalan untuk tujuan-tujuan yang baik seperti mendisiplinkan diri, memupuk ukhuwah dan lain-lain selama mana tidak menentukan niat khusus amalan dan balasan-balasan khusus tentang amalan tersebut, maka ia adalah harus. Contohnya jika seorang yang berhasrat untuk menghafaz al-Quran menentukan dia akan membaca surah-surah tertentu selepas solat. Demikian juga menentukan membaca juzuk pertama dalam solat-solatnya pada hari pertama setiap bulan kemudian membaca juzuk kedua dalam hari kedua berikutnya sehingga habis 30 juzuk setiap bulan dengan tujuan menjaga hafazannya, maka ia adalah diharuskan. Begitulah juga membaca Yaasin pada malam Jumaat dengan tujuan mendisiplin ahli-ahli Kariah dan memupuk ukhuwah selama mana tidak menthbitkannya dengan amalan khusus, maka tiada menjadi satu kesalahan.

Wallahu'alam
Ulasan Terhadap Fatwa Qaradhawi Tentang Bid’ah

Saya ingin merujuk kepada isu yang selalu dibangkitkan tentang pandangan al-Qaradhawi terhadap persoalan bid'ah hasanah. Sekiranya kita merujuk kepada pendirian al-Qaradhawi, hujah-hujah yang digunakan kebanyakannya telah digunakan oleh al-Syatibi dalam kitabnya al-'Itishom. Oleh sebab itu, pendirian al-Qaradhawi adalah mengulangi pendirian al-Syatibi (d. 790 h.) atau dengan pengertian lain beliau bertindak mentarjihkan pandangan al-Syatibi. Persoalannya adakah pandangan al-Syatibi itu merupakan pandangan yang muktamad untuk membatalkan pandangan para ulama yang datang sebelumnya seperti al-Syafie, al-Ghazali, Izzi Din, al-Nawawi dan lain-lain? Adakah pandangan al-Syatibi yang ditarjihkan oleh al-Qaradhawi itu merupakan pandangan yang paling terkemudian justeru dikatakan ia adalah yang paling benar?

Sekiranya kita melihat dalam sejarah perbahasan tentang pembahagian bid'ah ini, pandangan al-Syatibi bukanlah pandangan jumhur. Para ulama yang hidup kemudian daripadanya terus-menerus mendukung pandangan al-Syafie dan lain-lain. Antaranya al-Suyuthi, Ibn Hajar al-Asqalani dan Ibn Hajar al-Haythami. Jelas menunjukkan bahawa pandangan al-Syatibi dan al-Qaradhawi bukanlah muktamad tetapi merupakan persoalan khilaf dalam memahami nas-nas yang berkaitan dengan bid'ah. Maka dalam persoalan khilaf sikap kita ialah berlapang dada dan tidak menjadikan perkara itu sebagai punca mengeruhkan keharmonian umat Islam.

Dan seharusnya diingat bahawa pandangan al-Qaradhawi bukanlah merupakan pandangan yang rajih dalam semua keadaan, meskipun beliau adalah antara ulama yang tersohor pada hari ini. Adakah bila al-Qaradhawi mengeluarkan sesuatu pendirian, maka pandangan ulama yang selain daripadanya termasuk ulama silam terbatal?. Tanpa berniat mencalarkan kewibawaan al-Qaradhawi, saya sendiri tidak bersetuju dengan beberapa pendirian al-Qaradhawi. Bukanlah bermaksud saya lebih hebat, malah jika dibandingkan saya dengan beliau umpama langit dan bumi. Tetapi saya menyandarkan pandangan saya kepada ulama-ulama yang lain. Antara pandangannya yang saya tidak bersetuju ialah tentang keharusan bersalam antara lelaki dan perempuan, keharusan menjama'kan solat Maghrib dan Isyak semasa musim panas (diputuskan bersama majlis fatwa Eropah), hukum zakat pendapatan dan lain-lain.

Malah sekali pandang kelihatan pandangannya tentang Zakat Pendapatan seperti menyamai Bid'ah Idhofiyah yang beliau kemukakan. Sebagaimana yang disebut oleh al-Zuhayli bahawa para imam mazhab menyatakan zakat hanya kepada emas/perak, binatang ternakan, pertanian dan seumpamanya. Adakah semasa zaman Rasulullah dan para Imam mazhab tiada gaji atau upah? Bukankah perkara zakat termasuk dalam urusan ibadah khusus yang memerlukan nas untuk menthabitkan hukumnya? Dalam menthabitkan nas terhadap ibadah khusus termasuk zakat, penghujahan Qiyas adalah sangat sempit dan tidak boleh digunakan dalam semua keadaan? Tetapi kita harus menghormati pandangan beliau kerana beliau bersandarkan kepada hujah-hujah syara'.

Oleh sebab itu, saya menasihatkan mereka yang selalu membangkitkan isu ini supaya tidak menjadikan pandangan al-Qaradhawi itu sebagai muktamad sebaliknya menjelaskan kepada kita bahawa tentang isu bid'ah ini merupakan persoalan khilaf. Mereka yang berpendirian bahawa tiada bid'ah hasanah selalu menggunakan pandangan al-Qaradhawi ini, tetapi mereka juga tidak menerima pandangan al-Qaradhawi dalam semua perkara. Malah ada golongan yang mengaku salafiyyah ini sampai ke peringkat menuduh al-Qaradhawi dengan tuduhan yang melampau.

Perlu diingat bahawa dalam persoalan khilafiyah ini tidak boleh dithabitkan bid'ah. Sebagai contoh imam dan makmum berzikir bersama secara jahar selepas solat fardu adalah perkara khilaf para ulama. Ada yang menyatakan boleh ada yang tidak. Mereka yang menyatakan tidak, tidak boleh menyatakan amalan yang dilakukan oleh mereka yang menyatakan boleh sebagai bid'ah. Sebab apabila perkara itu khilaf, masing-masing mempunyai sandaran syara', dan setiap satu yang ada sandara syara' maka ia tidak termasuk dalam pengertian bid'ah. Sekiranya kita meneliti kepada pandangan al-Qaradhawi seperti yang selalu dikemukakan, ada antara contoh-contoh berkaitan Bid'ah Idhofiyah yang diberikan merupakan persoalan khilafiyah. Contohnya menyusun zikir-zikir yang telah thabit daripada Rasulullah kemudian dizikirkan bersama dengan diketuai oleh seseorang, perkara itu adalah termasuk dalam persoalan khilaf.

Maka sekiranya benar pandangan ini daripada al-Qaradhawi, saya berpandangan ia tidak tepat. Kerana majlis zikir secara beramai-ramai seperti disebut oleh Sa'id Hawa dalam kitabnya Tarbiyatuna Ruhiyyah jelas mempunyai sandaran syara'. Malah kenyataan al-Qaradhawi seperti menyanggah pandangan mursyidnya sendiri Hassan al-Banna yang menyusun al-Ma'thurat kemudian diamalkan oleh setiap pengikutnya selepas subuh dan selepas maghrib atau asar secara berzikir beramai-ramai. Kedua al-Qaradhawi dan Muhammad al-Ghazali mengaku malah begitu menyanjung Hassan al-Banna sebagai mursyid mereka. Hakikat ini jelas menunjukkan bahawa persoalan seumpama ini adalah khilaf dan tidak seharusnya persoalan khilaf ini menyebabkan kita menuduh satu sama lain dengan tuduhan bid'ah, sesat dan lain-lain.

Tentang pembahagian Bid'ah kepada Bid'ah Haqiqiyah dan Bid'ah Idhofiyah ini juga terdapat bermacam pendapat ulama. Dalam persoalan Bid'ah Haqiqiyah sepakat ulama menyatakannya sebagai sesat, iaitu seperti menambah rakaat dalam solat fardu, mewujudkan solat sunat tertentu contohnya solat sunat ma'al hijrah dan lain-lain. Tetapi dalam Bid'ah Idhofiyah ini pula ada perbezaan pandangan. Sebagai contoh menggunakan sejadah sewaktu solat, termasuk dalam Bid'ah Idhofiyah kerana kaifiyat solat Rasulullah saw sujud di atas tanah. Menurut al-Ghazali dalam Ihya' antara bid'ah yang pertama selepas wafat Rasulullah saw ialah menggunakan sejadah. Malah mengikut ulama Ahlul Bayt tidak sah solat jika sujud berlapik (Saya sekadar mengemukakan pandangan ini bukan menyokongnya). Namun begitu dalam persoalan ini terdapat khilaf tentang Bid'ah Idhofiyah seperti ini. Demikianlah tentang melenggok-lenggok kepala semasa berzikir, mengalun-alunkan suara dan lain-lain, termasuk dalam Bid'ah Idhofiyah yang ulama khilaf tentang hukumnya.

Wallahu'alam.