Wednesday, December 12, 2007

Gelatine Babi dan Hukum Najis Berubah


Saya ingin merujuk kepada isu yang ditimbulkan oleh petikan daripada artikel dalam al-ahkam.net tentang gelatine babi seperti di bawah:

“Satu kaedah dalam menentukan halal haram makanan ialah dilihat pada pertukaran rupa dan benda, seperti arak yang kemudiannya bertukar rupanya menjadi cuka. Menurut mazhab Syafie pertukaran rupa tidak mengubahkan hukum najis sesuatu benda, kecuali arak yang berubah menjadi cuka. Cuka ini bersih, sekalipun asalnya arak yang najis.

Imam Malik berpendapat, benda-benda najis yang bertukar kepada suatu rupa yang lain adalah suci, seperti najis babi yang dibakar kemudian bertukar menjadi debu hukumnya suci, sekalipun pertukaran itu dengan sendiri atau setelah diusahakan. Atas dasar ini, ramai berpendapat, gelatin itu suci dan boleh digunakan, sekalipun ditakdirkan asalnya babi atau bangkai yang tidak disembelih, kerana najis itu telah bertukar rupanya kepada rupa yang lain. Kedudukannya samalah dengan tulang bangkai yang dibakar menjadi debu. Tulang bangkai adalah bangkai, tetapi debu tulang setelah dibakar tidak lagi membawa hukum asalnya.

Saya lebih cenderung kepada pendapat ini, kerana hukum halal haram ditentukan mengikut namanya. Apabila tiada nama, maka tiada lagi hukum asalnya, tahi adalah tahi dan hukumnya adalah najis, tetapi apabila tahi menjadi tanah, maka hukumnya adalah tanah.” (sumber al-ahkam)


Pendapat saya:

Hukum mengenai najis yang berubah dalam istilah Fiqh disebut ‘Istihalah’ yang merujuk kepada sesuatu najis yang berubah a`in (zat) kepada bentuk yang lain melalui proses pembakaran dan seumpamanya. Sepertimana yang dimaklumi mazhab Syafi`e menyatakan sesuatu najis yang berlaku istihalah tidak akan merubah hukumnya kecuali arak yang berubah menjadi cuka disebabkan ada nas yang mengisyaratkan sedemikian, malah arak itu sendiri asalnya daripada perahan buah-buahan yang suci. Manakala menurut mazhab Maliki pula sebaliknya, najis yang berubah a`innya, maka berubahlah hukum tentangnya seperti najis yang dibakar maka debu-debu najis tersebut menjadi suci ataupun najis yang telah bertukar menjadi tanah maka tanah tersebut menjadi suci. Berdasarkan pandangan mazhab Maliki tersebut maka gelatine babi bagi sesetengah pendapat menjadi halal kerana telah berlaku istihalah padanya.

Pada pandangan saya pendapat ini tidak benar disebabkan alasan-alasan berikut:

a. Setakat yang saya rujuk kepada pandangan mazhab Maliki (sekiranya ada pandangan lain dialu-alukan) istihalah ini berkaitan dengan persoalan najis yang berubah menjadi suci selepas berubah a`innya bukannya berkaitan dengan perubahan makanan daripada haram kepada halal. Tidak semua perkara yang suci halal di makan, malah di dalam mazhab Maliki sendiri melihat babi itu suci tetapi haram di makan. Demikian juga dengan arak sebahagian ulama menyatakan bahawa ia suci tetapi hukum meminumnya tetap haram. Dalam kes gelatine babi ini, pengharamannya disabitkan dengan jelas melalui nas yang qati’e samaada tsubut dan dalalahnya. Dan berdasarkan hadith Rasulullah saw yang masyhur: “Yang halal itu jelas dan haram itu jelas…” pada pandangan saya menunjukkan tidak berlaku perubahan hukum tentang halal dan haram kepada sesuatu yang berubah a`innya.

b. Menurut satu Qai`dah Fiqhiyah, “tidak berkumpul halal dan haram kecuali haram mengalahkan yang halal”, maka dalam berlakunya istihalah a’in babi ini kemungkinan ia berlaku tidak seluruhnya, kecuali proses semulajadi atau proses yang memungkinkan ia berubah sepenuhnya seperti pembakaran. Oleh sebab itu, menurut Syafi`e arak yang berubah menjadi cuka hendaklah berubah secara semulajadi kerana perubahan secara semulajadi itu memungkinkan berlaku perubahan seluruhnya. Walaupun terdapat khilaf ulama tentang sumber hadith yang menjadi dasar kaedah ini, tetapi sekiranya hadith ini disandarkan kepada hadith: “ Yang halal itu jelas dan haram itu jelas…. Dan barang siapa yang menjatuhkan dirinya kepada syubhat maka jatuhlah ia kepada yang haram, bagaikan pengembala yang mengembala di sekitar daerah larangan, yang hampir-hampir ia mengembala di dalamnya", maka dapat dilihat bahawa kaedah di atas terpakai dalam Fiqh.

c. Menurut sebahagian ulama mutakhir seperti Muhammad al-Hawari dan Abd Naseer Abu Basal bahawa a`in babi ini tidak mungkin berubah walaupun melalui proses istihalah. Oleh kerana itu, sesiapa yang masih hendak berpegang kepada hukum halalnya gelatine babi ini tidak boleh tidak perlu memastikan syarat perubahan a`in itu secara yakin. Sekiranya tidak maka Kaedah Usul yang menyatakan, “Keyakinan Tidak dihilangkan dengan Keraguan” menunjukkan bahawa hukumnya haramnya tidak berubah disebabkan ragu-ragu bahawa berlakunya perubahan a`in tersebut. Perkembangan bidang Sains telah memungkinkan manusia untuk mengenalpasti kewujudan DNA yang menjadi unsur asas sel-sel kehidupan, seterusnya mengenalpasti sesuatu haiwan daripada yang lain. Daging seseekor haiwan terdiri daripada sel-sel yang struktur asasnya mengandungi DNA. Oleh kerana itu, selagi mana boleh dikenali DNA itu daripada babi maka daging yang haram itu tetap wujud, maka hukumnya tidak boleh berubah sekiranya hendak disandarkan kepada pandangan mazhab Maliki tersebut.

d. Setakat pengetahuan sains saya khusus bidang kimia organik, proses menghasilkan gelatine babi ini adalah berasal daripada kalogen babi (fibre protine) yang diekstrakkan kemudiannya melalui proses hydrolysis. Proses hydrolysis ini bukan seperti pembakaran yang melibatkan pengoksidaan sehingga merubah a`in asal daging babi tersebut. Oleh sebab itu, melalui proses itu a`in babi itu tidak berubah kecuali ditambah molekul air yang merubah bentuk pepejalnya kepada gel pada suhu rendah dan cecair pada suhu tinggi. Gelatine babi itu tiada bezanya dengan kalogen asal, maka tidak berlaku perubahan a’in melainkan bentuknya (form) yang berubah. Jadi disebabkan tiada perubahan a`innya, walaupun kita hendak menerima pandangan pandangan mazhab Maliki tersebut, pandangan tersebut tidak terpakai dalam kes gelatine babi ini.

Wallahua`lam

Wednesday, November 28, 2007

Empat Noktah Tentang HINDRAF

Noktah 1.

Tidak keterlaluan jika dikatakan bahawa rakyat Malaysia adalah mangsa kepada penyonsangan sejarah sehingga impaknya semakin dirasai oleh mereka pada hari ini. Sebenarnya sejarah kita dibina oleh negara, bukannya sejarah yang membina negara kita. Dalam Falsafah Sejarah, salah satu persoalan besar yang mengundang perbahasan panjang lebar ialah sama ada ‘sejarah membentuk negara atau negara membentuk sejarah’. Secara normalnya sejarah yang membentuk negara kerana akar-umbi sosial dan budaya sesebuah masyarakat itulah yang sepatutnya dijadikan sebagai asas kepada pembentukan negara. Meminjam pandangan Baharuddin Ahmad, pakar Falsafah Sejarah di ISTAC, sejarah berasal dari bahasa Arab ‘syajarah’ yang bermakna pokok (pokok-pangkal) bukan seperti bahasa Inggeris ‘History’ bermakna pengkesahan (his + strory). Konotasi dari perkataan ini menerangkan bahawa sejarah menerangkan tentang akar-umbi dan pokok-pangkal sesuatu perkara.

Sepertimana yang selalu disebut, sejarah dipelajari untuk kita mengambil iktibar daripadanya. Sebenarnya lebih daripada itu, sejarah dipelajari supaya akar-umbi dan pokok-pangkal sesuatu itulah sepatutnya dijadikan asas untuk kita membina kehidupan di masa akan datang. Sejarahlah yang telah membentuk Kepulauan Melayu didiami oleh etnik Melayu seterusnya menjadi wilayah yang didiami oleh penganut Islam antara yang paling besar di dunia. Kedua-dua faktor Melayu dan Islam inilah yang telah mencorakkan pula sosial dan budaya masyarakat rantau ini selama berkurun-kurun sehingga menjadi sesuatu yang telah sebati. Kaum Cina dan India telah datang ke rantau ini lebih awal daripada migrasi yang dirancang oleh British, tetapi kesemua mereka berasimilasi dengan sosial dan budaya masyarakat rantau ini sehingga sukar dibezakan mereka dengan masyarakat tempatan. Lihat sahaja masyarakat Baba dan Nyonya yang merupakan hasil asimilasi migrasi dari China dengan sosial dan budaya tempatan.

Kedatangan Migrasi daripada China dan India pada kurun ke-20 seperti yang ditaja oleh British tidak mempedulikan akar-umbi dan pokok pangkal masyarakat di Kepulauan Melayu ini. Kaum Cina dan India dipisahkan daripada diasimilasikan dengan sosial dan budaya tempatan, malah British sedaya mungkin cuba menghakis akar-umbi dan pokok-pangkal tersebut. Situasi ini berterusan sehingga British berura-ura memberi kemerdekaan kepada Malaya. Pembentukan negara Malaya pada ketika itu berasaskan kepada sosial dan budaya yang ditaja oleh British seperti politik perkauman dan budaya carcamerba. Sejarah (akar-umbi dan pokok-pangkal) rantau ini tidak menjadi asas terpenting kepada pembinaan negara. Dengan perkataan lain, masyarakat kita sebenarnya dibina menyosang sejarah.

Kedua-dua kaum Cina dan India semenjak zaman British sama ada dirancang atau tidak dirancang, dihalang daripada berasimilasi dengan faktor Melayu dan Islam yang menjadi akar-umbi dan pokok-pangkal masyarakat rantau ini. Halangan itu berterusan sehingga selepas kemerdekaan seperti tiada kemahuan untuk merubahnya. Merubahnya mungkin tidak menguntungkan pada sesetengah pihak. Berbeza dengan masyarakat Cina dan India di beberapa buah Negeri seperti Kelantan dan Terengganu, mereka lebih terdorong berasimilasi dengan faktor Melayu dan Islam. Masalah perkauman tidak begitu kronik bagi kolompok-kelompok yang tidak terhalang seperti itu. Menyedari perkara tersebut, tuntutan HINDRAF ini adalah sebahagian daripada impak wujudnya halangan asimilasi tersebut disebabkan kemahuan yang kurang untuk menjadikan ‘akar-umbi dan pokok-pangkal’ sejarah sebagai asas membina negara.


Noktah 2

Lazimnya di Malaysia, apabila timbul sahaja isu-isu berbau perkauman maka akan terdengarlah semula gagasan tentang ‘kontrak sosial’ (social contract). Skrip yang sama akan diulang-ulangkan seumpama, “semua pihak perlu menghormati kontrak sosial semasa negara memperolehi kemerdekaan daripada British”. Malang sekali ramai yang tidak memahami tentang apakah sebenarnya yang dimaksudkan kontrak sosial atau mungkin mereka akan berhujah seperti yang selalu diucapkan, “kita mempunyai kontrak sosial cara kita”. Sekiranya inilah skrip dan hujah yang digunakan, lebih baiklah kita menggunakan perkataan lain seperti ‘perjanjian bersama’ atau sebagainya. Kontrak Sosial seperti yang wujud dalam falsafah kenegaraan yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh Barat seumpama John Locke dan Jacques Rousseau memberi makna yang perlu diperhalusi supaya konsep itu sesuai untuk digunapakai dalam konteks Malaysia.

Kontrak sosial seperti yang dikemukakan oleh mereka memberi penekanan kepada kepentingan bersama sebagai dasar kepada pembinaan sesebuah negara bangsa. Secara semulajadi setiap manusia mempunyai kebebasan untuk melakukan apa sahaja sehingga dilihat sebagai hak perseorangan. Tetapi apabila mereka mahu hidup dalam sebuah masyarakat atau bangsa bernegara, maka hak perseorangan itu disempadani dengan had batasan sehingga tidak mencerobohi hak orang lain dengan meletakkan kepentingan bersama sebagai terasnya. Semangat daripada kontrak sosial ini ialah mendaulatkan hak-hak perseorangan selama mana tidak mencerobohi hak orang lain dan mengutamakan kepentingan bersama bila wujud pertembungan hak. Di sinilah timbul persoalan iaitu sejauh mana kontrak sosial yang menjadi teras pembinaan negara Malaysia semasa kemerdekaan dahulu memenuhi konsep tesebut.

Dalam kontrak sosial tersebut, dimanakah letaknya hak-hak orang Islam untuk beramal dengan keseluruhan ajaran Islam dalam negara ini, betapa pula faktor Islam menjadi faktor terpenting mencorakkan kondisi masyarakat seperti itu. Pelaksanaan Islam dalam negara Malaysia tidak menyeluruh, sedangkan hak untuk melaksanakannya tidak mencerobohi hak-hak kaum yang lain. Sebagai contoh hak untuk melaksanakan hukum-hukum Islam seperti hukum Hudud, Qisas dan Taazir, merupakan hak yang tidak mencerobohi hak-hak kaum lain sebagaimana yang digubal oleh Kerajaan Kelantan dan Terengganu sebelum ini. Namun demikian, hak-hak untuk melaksanakannya tidak dijamin oleh kontrak sosial yang termaktub semasa mencapai kemerdekaan. Sebaliknya hak-hak yang telah diberikan seperti polisi kawalan moral pula telah dicabar oleh beberapa NGOs sebelum ini.

Demikian juga berapa banyak hak-hak orang Islam dicerobohi oleh kepentingan-kepentingan sebelah pihak seperti pembinaan pusat perjudian, pusat-pusat hiburan dan lain-lain. Tidakkah perlaksanaan semua ini mencerobohi hak-hak orang Islam disebabkan ajaran Islam melarang kegiatan-kegiatan seumpama ini. Malangnya kontrak sosial yang dimeterai semasa kemerdekaan ini tidak mengambil kira perkara-perkara teras seperti ini. Maka kontrak sosial tersebut sebenarnya lebih banyak merugikan orang-orang Islam sedangkan seperti yang disebut dalam noktah pertama sebelum ini, faktor Melayu dan Islam seharusnya menjadi asas kepada pembinaan negara bukannya diketepikan. Kandungan kontrak sosial tersebut lebih kepada kepentingan bersama untuk ‘mengisi perut’ atau bahasa akademiknya religious-free. Agama yang sepatutnya menjadi teras kehidupan manusia terpenting diremehkan, dengan pengertian lain kontrak sosial tersebut berwajahkan sekular. Sekiranya tuntutan HINDRAF itu disifatkan sebagai hak untuk memprotes setelah kontrak sosial itu menjurus kepada penindasan sebagaimana pandangan Locke, maka sudah sampai masanya kontrak sosial yang dimeterai itu disemak semula.

Noktah 3

Selepas Negara Malaysia merdeka, sememangnya pembangunan banyak bermatlamatkan kepada aspek material. Jarang sekali pembangunan ditumpukan kepada matlamat sosial dengan menjadikan material sebagai wasilahnya. Ada satu ketika iaitu pada zaman Tun Razak, pembangunan ditumpukan kepada matlamat sosial melalui pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru. Dalam DEB ini, matlamat pembangunan lebih ditumpukan pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat. Matlamat seperti ini tidaklah begitu popular seperti Wawasan 2020, Selangor Maju 2005, Kedah Gemilang 2010 dan lain-lain. Namun demikian, DEB ini merupakan satu pembangunan sebenar untuk manusia kerana mengambil kira faktor-faktor kemanusiaan sebagai matlamatnya.

Malangnya DEB ini telah disalahgunakan sebagai pembangunan untuk Bumiputera atau secara khususnya untuk UMNOputera. Sedangkan dalam matlamat DEB secara jelas menunjukkan matlamatnya merentasi kaum. Kemudian semasa zaman Dr Mahathir, matlamat sosial ini dijadikan matlamat kelas kedua, manakala matlamat material yang bertopengkan DEB dijadikan matlamat kelas pertama. Meskipun Dr Mahathir melakukan inisiatif tertentu khususnya untuk memenuhi strategi DEB bagi menempatkan kaum Melayu dalam sektor-sektor berdaya maju seperti industri otomobil, tumpuan kepada DEB itu telah berubah daripada sosial kepada material. Apabila tumpuan diberikan kepada material maka situasi sosial masyarakat tidak begitu dipentingkan apatah lagi kepada kaum minoriti.

Selepas zaman Tun Razak khususnya tiada tempat yang utama kepada matlamat sosial. Malah dalam bidang pendidikan matlamat sosial secara rasmi telah dipinggirkan dengan tumpuan 60% aliran Sains dan 40% Sains Sosial. Masyarakat yang membangun dengan pembangunan material tetapi pembangunan sosialnya tempang akan menghadapi masalah. Masalah yang dihadapi oleh kaum India di Malaysia ini adalah penyakit yang disebabkan oleh gejala ketempangan ini. Dari segi perangkaan, kaum India lebih terkehadapan berbanding kaum Melayu, namun apakah gambaran material itu menggambarkan situasi sosial yang sebenarnya. Oleh sebab itu, Hindraf telah memberi signal penting kepada keperluan melakukan 'reengineering' sosial dalam masyarakat Malaysia.

Noktah 4


Bersambung....

Wednesday, November 14, 2007

Kebebasan Akademik Yang Hilang

Sememangnya umum mengetahui bahawa demokrasi di Malaysia semakin pincang. Bagi ahli-ahli akademik yang jujur dan luhur boleh melihat sendiri perjalanan demokrasi di Malaysia mutakhir ini bermula daripada kebebasan media sehingga kepada amalan pilihanraya, sedang menuju kepada autokrasi. Bekas Perdana Menteri, Tun Dr Mahathir sendiri mengakui secara terbuka tentang hakikat ini, lalu beliau menggambarkan Malaysia seumpama sebuah Negara Polis. Di peringkat antarabangsa negara Malaysia telah dikategorikan sebagai Negara Demokrasi Pincang berdasarkan Indeks Demokrasi yang dikeluarkan oleh majalah The Economist’s. Daripada 167 buah negara, Malaysia berada ditangga 81 lebih rendah daripada India (35), Mongolia (56) dan Bangladesh (75). Malah Nepal yang bangsanya disebut sebagai ‘Gurkha’ lebih baik pencapaiannya dalam konteks amalan demokrasi.

Menyedari hakikat tersebut, hasrat untuk mengembalikan amalan demokrasi yang adil merupakan kehendak seluruh rakyat Malaysia tidak kira parti pemerintah (sebagaimana yang disuarakan oleh penyokong-penyokong bekas Perdana Menteri), parti pembangkang, NGOs dan mereka yang tidak berpihak (non-partisan). Pilihan yang lain ialah kita terus mengekalkan status-quo amalan demokrasi kita sehingga akhirnya negara kita akan terjerumus dalam konflik yang kronik sebagaimana yang berlaku di negara-negara yang mengamalkan despotisme. Tepat sekali pandangan yang dikemukakan oleh Robert D. Crane bekas Penasihat Presiden Amerika Syarikat Richard Nixon: Extremisme bukan lahir disebabkan hasrat untuk berkuasa tetapi lahir dari rasa takut disebabkan cengkaman sehingga mendorong kepada pemikiran totalitarian yang membawa kepada terrorisme. Oleh sebab itu perjuangan untuk mengembalikan amalan demokrasi yang adil merupakan satu usaha yang patriotik oleh rakyat yang cintakan negara.

Perhimpunan aman yang dianjurkan oleh Bersih pada 10 November 2007 yang lalu merupakan satu usaha ke arah mengembalikan amalan demokrasi yang adil. Sepatutnya semua pihak yang mempunyai semangat patriotik akan turut bersama mendukung hasrat tersebut termasuklah dari kalangan parti pemerintah. Namun demikian, berbagai usaha telah dilakukan untuk menggagalkan tuntutan tersebut termasuklah amaran daripada pihak pentadbiran di universiti-universiti awam, mengugut ahli-ahli akademik dan mahasiswa supaya tidak hadir “walaupun sebagai pemerhati”. Larangan itu dikeluarkan di saat The Times Higher Educations Supplement menyenaraikan 200 universiti terbaik dunia, yang menyaksikan tiada sebuahpun universiti di Malaysia yang tersenarai.

Siapapun tidak boleh menjangkakan apakah impak perhimpunan aman yang dianjurkan oleh Bersih ini. Mungkinkah perhimpunan aman tersebut akan membawa natijah yang positif sehingga mengembalikan amalan demokrasi yang adil? Tidak mustahil sekiranya dengan ramainya rakyat yang berhimpun menyebabkan amalan pilihanraya di Malaysia akan berubah sebagai contoh beralih kepada sistem Proportional Representative. Sekiranya perubahan-perubahan ini berlaku sehingga membawa perubahan besar kepada amalan demokrasi negara atau setidak-tidaknya melahirkan rakyat yang berjiwa merdeka, maka perhimpunan aman ini akan dikenang sepanjang zaman sebagai ‘turning point’nya. Jika telahan ini berlaku maka berebut-rebutlah ahli-ahli akademik pada masa mendatang membuat kajian tentang perhimpunan aman ini dari pelbagai sudut. Tidak mustahil cecair kimia yang digunakan oleh Meriam Pancutan air pihak Polis turut menjadi bahan kajian.

Tidakkah dunia akademik kerugian besar apabila larangan seumpama ini dikeluarkan. Kajian yang dilakukan oleh ahli-ahli akademik selepas peritiwa ini berlaku sudah pasti kurang wibawanya berbanding dengan ahli-ahli akademik yang berada sendiri ditempat kejadian, melakukan pemerhatian secara langsung terhadap peristiwa ini. Oleh kerana itu, larangan kepada ahli-ahli akademik berada di tempat kejadian walaupun sebagai pemerhati merupakan langkah seribu tapak ke belakang menyekat kebebasan dunia akademik. Sekiranya larangan itu menyebut dilarang menyertai perhimpunan maka dapatlah dilihat rasionalnya, tetapi “sehingga menjadi pemerhati”pun tidak dibenarkan, apa lagi yang tinggal pada kebebasan dunia akademik. Lupakanlah hasrat menjadi universiti bertaraf dunia kalau minda ahli akademiknya dikongkong sebegitu rupa.

Wednesday, September 26, 2007

An Impressive Speech by Ahmadinejad at University of Columbia (Part 2)

MODERATOR: Mr. President, your statements here today and in the past have provoked many questions which I would like to pose to you on behalf of the students and faculty who have submitted them to me. Let me begin with the question to which you just alluded.

The first question is: Do you or your government seek the destruction of the state of Israel as a Jewish state?

AHMADINEJAD: We love all nations. We are friends with the Jewish people. There are many Jews in Iran, leaving peacefully, with security. You must understand that in our constitution and our laws and in the parliamentary elections for every 150,000 people, we get one representative in the parliament. For the Jewish community, for one- fifth of this number, they still get one independent representative in the parliament.

So our proposal to the Palestinian plight is a humanitarian and democratic proposal. What we say is that to solve this 60-year problem, we must allow the Palestinian people to decide about its future for itself. This is compatible with the spirit of the Charter of the United Nations and the fundamental principles enshrined in it. We must allow Jewish Palestinians, Muslim Palestinians and Christian Palestinians to determine their own fate themselves through a free referendum.

Whatever they choose as a nation, everybody should accept and respect. Nobody should interfere in the affairs of the Palestinian nation. Nobody should sow the seeds of discord. Nobody should spend tens of billions of dollars equipping and arming one group there.

We say allow the Palestinian nation to decide its own future, to have the right to self-determination for itself. This is what we are saying as the Iranian nation.

MODERATOR: Mr. President, I think many members of our audience would like to hear a clearer answer to that question. The question is:
Do you or your government seek the destruction of the state of Israel as a Jewish state? And I think you could answer that question with a single word, either yes or no.

AHMADINEJAD: You asked the question, and then you want the answer the way you want to hear it. Well, this isn't really a free flow of information. I'm just telling you what my position is. I'm asking you: Is the Palestinian issue not an international issue of prominence or not? Please tell me, yes or no? There's the plight of a people.

MODERATOR: The answer to your question is yes.

AHMADINEJAD: Well, thank you for your cooperation . We recognize there's a problem there that's been going on for 60 years. Everybody provides a solution. And our solution is a free referendum. Let this referendum happen, and then you'll see what the results are.

Let the people of Palestine freely choose what they want for their future. And then what you want in your mind to happen there will happen and will be realized.

QUESTION: (OFF-MIKE) second question, which was posed by President Bollinger earlier and comes from a number of other students:
Why is your government providing aid to terrorists? Will you stop doing so and permit international monitoring to certify that you have stopped?

AHMADINEJAD: Well, I want to pose a question here to you. If someone comes and explodes bombs around you, threatens your president, members of the administration, kills the members of the Senate or Congress, how would you treat them? Would you reward them, or would you name them a terrorist group? Well, it's clear. You would call them a terrorist.

My dear friends, the Iranian nation is a victim of terrorism. For --26 years ago, where I worked, close to where I worked, in a terrorist operation, the elected president of the Iranian nation and the elected prime minister of Iran lost their lives in a bomb explosion. They turned into ashes.

A month later, in another terrorist operation, 72 members of our parliament and highest-ranking officials, including four ministers and eight deputy ministers' bodies were shattered into pieces as a result of terrorist attacks. Within six months, over 4,000 Iranians lost their lives, assassinated by terrorist groups. All this carried out by the hand of one single terrorist group. Regretfully, that same terrorist group now, today, in your country, is being -- operating under the support of the U.S. administration, working freely, distributing declarations freely, and their camps in Iraq are supported by the U.S. government.

They're secured by the U.S. government. Our nation has been harmed by terrorist activities. We were the first nation that objected to terrorism and the first to uphold the need to fight terrorism. We need to address the root causes of terrorism and eradicate those root causes. We live in the Middle East.

For us, it's quite clear which powers, sort of, incite terrorists, support them, fund them. We know that. Our nation, the Iranian nation, through history has always extended a hand of friendship to other nations. We're a cultured nation. We don't need to resort to terrorism. We've been victims of terrorism, ourselves. And it's regrettable that people who argue they're fighting terrorism, instead of supporting the Iranian people and nation, instead of fighting the terrorists that are attacking them, they're supporting the terrorists and then turn the fingers to us. This is most regrettable.

QUESTION: Mr. President, a further set of questions challenged your view of the Holocaust. Since the evidence that this occurred in Europe in the 1940s, as a result of the actions of the German Nazi government, since that -- those facts -- are well documented, why are you calling for additional research? There seems to be no purpose in doing so, other than to question whether the Holocaust actually occurred as a historical fact. Can you explain why you believe more research is needed into the facts of what are what are
incontrovertible?

AHMADINEJAD: Thank you very much for your question. I am an academic, and you are as well. Can you argue that researching a phenomenon is finished, forever done? Can we close the books for good on a historical event?

There are different perspectives that come to light after every research is done. Why should we stop research at all? Why should we stop the progress of science and knowledge?

You shouldn't ask me why I'm asking questions. You should ask yourselves why you think that that's questionable? Why do you want to stop the progress of science and research?

Do you ever take what's known as absolute in physics? We had principles in mathematics that were granted to be absolute in mathematics for over 800 years. But new science has gotten rid of those absolutisms, come forward other different logics of looking at mathematics and sort of turned the way we look at it as a science altogether after 800 years.

So, we must allow researchers, scholars, they investigate into everything, every phenomenon -- God, universe, human beings, history and civilization. Why should we stop that?

I am not saying that it didn't happen at all. This is not that judgment that I am passing here. I said, in my second question, granted this happened, what does it have to do with the Palestinian people? This is a serious question. There are two dimensions. In the first question...

QUESTION: Let me just -- let me pursue this a bit further. It is difficult to have a scientific discussion if there isn't at least some basis, some empirical basis, some agreement about what the facts are.

So calling for research into the facts when the facts are
so well established represents for many a challenging of the facts themselves and a denial that something terrible occurred in Europe in those years.

Let me move on to ...

AHMADINEJAD: Allow me. After all, you are free to interpret what you want from what I say. But what I am saying I'm saying with full clarity.

In the first question I'm trying to actually uphold the rights of European scholars. In the field of science and research I'm asking, there is nothing known as absolute. There is nothing sufficiently done Not in physics for certain. There has been more research on physics than it has on the Holocaust, but we still continue to do research on physics. There is nothing wrong with doing it.

This is what man wants. They want to approach a topic from different points of view. Scientists want to do that. Especially an issue that has become the foundation of so many other political developments that have unfolded in the Middle East in the past 60 years.

Why do we stop it altogether? You have to have a justified reason for it. The fact that it was researched sufficiently in the past is not a sufficient justification in my mind.

QUESTION: Mr. President, another student asks -- Iranian women are now denied basic human rights and your government has imposed draconian punishments, including execution on Iranian citizens who are homosexuals. Why are you doing those things?

AHMADINEJAD: Freedoms in Iran are genuine, true freedoms. Iranian people are free. Women in Iran enjoy the highest levels of freedom. We have two vice presidents that are female, at the highest levels of specialty, specialized fields. In our parliament and our government and our universities, they're present. In our biotechnological fields, our technological fields, there are hundreds of women scientists that are active -- in the political realm as well. It's not -- it's wrong for some governments, when they disagree with another government, to, sort of, try to spread lies that distort the full truth.

Our nation is free. It has the highest level of participation in elections, in Iran. Eighty percent, ninety percent of the people turn out for votes during the elections, half of which, over half of which are women. So how can we say that women are not free? Is that the entire truth?

But as for the executions, I'd like to raise two questions. If someone comes and establishes a network for illicit drug trafficking that affects the youth in Iran, Turkey, Europe, the United States, by introducing these illicit drugs and destroys them, would you ever reward them?

People who cause the deterioration of the lives of hundreds of millions of youth around the world, including in Iran, can we have any sympathy to them? Don't you have capital punishment in the United States? You do, too.

In Iran, too, there's capital punishment for illicit drug traffickers, for people who violated the rights of people. If somebody takes up a gun, goes into a house, kills a group of people there, and then tries to take ransom, how would you confront them in Iran -- or in the United States? Would you reward them? Can a physician allow microbes, symbolically speaking, to spread across a nation? We have laws. People who violate the public rights of the people by using guns, killing people, creating insecurity, sells drugs, distribute drugs at a high level are sentenced to execution in Iran.

And some of these punishments, very few, are carried in the public eye , before the public eye. It's a law, based on democratic principles. You use injections and microbes to kill these people, and they' re executed or they're hung. But the end result is killing.

QUESTION: Mr. President, the question isn't about criminal and drug smugglers. The question was about sexual preference and women.

AHMADINEJAD: In Iran, we don't have homosexuals, like in your country. We don't have that in our country. In Iran, we do not have this phenomenon. I don't know who's told you that we have it.

But, as for women, maybe you think that being a woman is a crime. It's not a crime to be a woman. Women are the best creatures created by God. They represent the kindness, the beauty that God instills in them. Women are respected in Iran. In Iran, every family who is given a girl, they are 10 times happier than having a son. Women are respected more than men are.

They are exempt from many responsibilities. Many of the legal responsibilities rest on the shoulders of men in our society because of the respect, culturally given, to women, to the future mothers. In Iranian culture, men and sons and girls constantly kiss the hands of their mothers as a sign of respect, respect for women. And we are proud of this culture.

QUESTION: Mr. President, I have two questions which I'll put together. One is, what did you hope to accomplish by speaking at Columbia today? And the second is, what would you have said if you were permitted to visit the site of the September 11th tragedy?

AHMADINEJAD: Well, here, I'm your guest. I've been invited by Columbia, an official invitation given for me to come here. But I do want to say something here.

In Iran, when you invite a guest, you respect them. This is our tradition, required by our culture. And I know that American people have that culture, as well. Last year, I wanted to go to the site of the September 11th tragedy to show respect to the victims of the tragedy, to show my sympathy with their families.

But our plans got overextended. We were involved in negotiations and meetings until midnight. And they said it would be very difficult to go visit the site at that late hour of the night. So, I told my friends then that they need to plan this for the following year so that I can go and visit the site and to show my respects.

Regretfully, some groups had very strong reactions, very bad reactions. It's bad for someone to prevent someone to show sympathy to the families of the victims of the September 11 event -- tragic event.

This is a respect from my side. Somebody told me this is an insult. I said, "What are you saying? This is my way of showing my respect. Why would you think that?" Thinking like that, how do you expect to manage the world and world affairs?

Don't you think that a lot of problems in the world come from the way you look at issues because of this kind of way of thinking, because of this sort of pessimistic approach toward a lot of people, because of a certain level of selfishness, self-absorption that needs to be put aside so that we can show respect to everyone, to allow an environment for friendship to grow, to allow all nations to talk with one another and move toward peace?
What was the second question?

I wanted to speak with the press. The September 11th tragic event was a huge event. It led to a lot of many other events afterwards. After 9 /11 Afghanistan was occupied, and then Iraq was occupied. And for six years in our region there is insecurity, terror and fear. If the root causes of 9/11 are examined properly -- why it was happened, what caused it, what were the conditions that led to it, who truly was involved, who was really involved -- and put it all together to understand how to prevent the crisis in Iraq, fix the problem in Afghanistan and Iraq combined.

QUESTION: Mr. President, a number of questions have asked about your nuclear program. Why is your government seeking to acquire enriched uranium suitable for nuclear weapons? Will you stop doing so?

AHMADINEJAD : Our nuclear program, first and foremost, operates within the framework of law. And, second, under the inspections of the IAEA. And, thirdly, they are completely peaceful.

The technology we have is for enrichment below the level of 5 percent level. And any level below 5 percent is solely for providing fuel to power plants. Repeated reports by the IAEA explicitly say that there is no indication that Iran has deviated from the peaceful path of its nuclear program.

We are all well aware that Iran's nuclear issue is a political issue. It's not a legal issue. The international atomic energy agency has verified that our activities are for peaceful purposes. But there are two or three powers that think that they have the right to monopolize all science and knowledge. And they expect the Iranian people, the Iranian nation, to turn to others to get fuel, to get science, to get knowledge that's indigenous to itself, to humble itself. And then they would, of course, refrain from giving it to us, too. So we're quite clear what we need.

If you have created the fifth generation of atomic bombs and are testing them already, what position are you in to question the peaceful purposes of other people who want nuclear power? We do not believe in nuclear weapons, period. It goes against the whole grain of humanity. So let me just joke -- try to tell a joke here. I think the politicians who are after atomic bombs or are testing them, making them, politically, they are backward, retarded.

QUESTION: Mr. President, a final question. I know your time is short and that you need to move on. Is Iran prepared to open broad discussions with the government of the United States? What would Iran hope to achieve in such discussions? How do you see, in the future, a resolution of the points of conflict between the government of the United States and the government of Iran ?

AHMADINEJAD: From the start, we announced that we are ready to negotiate with all countries. Since 28 years ago, when our revolution succeeded and we established, we took freedom and democracy that was held at by a pro-Western dictatorship. We announced our readiness that besides two countries, we are ready to have friendly relations and talks with all countries of the world.

One of those two was the apartheid regime of South Africa, which has been eliminated. And the second was the Zionist regime. For everybody else around the world, we announced that we want to have friendly, brotherly ties. The Iranian nation is a cultured nation. It is a civilized nation. It seeks -- it wants talks and negotiations.
It's for it.

We believe that in negotiations and talks, everything can be resolved very easily. We don't need threats. We don't need to point bombs or guns. We don't need to get into conflicts if we talk. We have a clear logic about that.

We question the way the world is being run and managed today. We believe that it will not lead to viable peace and security for the world, the way it's run today. We have solutions based on humane values and for relations among states. With the U.S. government, too, we will negotiate -- we don't have any issues about that -- under fair, just circumstances with mutual respect on both sides.

You saw that in order to help the security of Iraq, we had three rounds of talks with the United States, and last year, before coming to New York, I announced that I am ready in the United Nations to engage in a debate with Mr. Bush, the president of the United States, about critical international issues.

So that shows that we want to talk. Having a debate before the all the audience, so the truth is revealed, so that misunderstandings and misperceptions are removed, so that we can find a clear path for brotherly and friendly relations.

I think that if the U.S. administration, if the U.S. government puts aside some of its old behaviors, it can actually be a good friend for the Iranian people, for the Iranian nation.

For 28 years, they've consistently threatened us, insulted us, prevented our scientific development, every day, under one pretext or another. You all know Saddam, the dictator, was supported by the government of the United States and some European countries in attacking Iran. And he carried out an eight-year war, a criminal war. Over 200,000 Iranians lost their lives. Over 600,000 Iranians were hurt as a result of the war.

He used chemical weapons. Thousands of Iranians were victims of chemical weapons that he used against us.

Today, Mr. Nobaveh, who is a reporter, an official reporter, international reporter, who was covering U.N. reports in the U.N. for many years, he is one of the victims of the chemical weapons used by Iraq against us.

And since then, we've been under different propaganda, sort of embargoes, economic sanctions, political sanctions. Why? Because we got rid of a dictator? Because we wanted the freedom and democracy that we got for ourselves? That, we can't understand.

We think that if the U.S. government recognizes the rights of the Iranian people, respects all nations and extends a hand of friendship with all Iranians, they, too, will see that Iranians will be one of its best friends.

Would you allow me to thank the audience a moment? Well, there are many things that I would have liked to cover, but I don't want to take your time any further. I was asked: Would I allow the faculty at Columbia and students here to come to Iran? From this platform, I invite Columbia faculty members and students to come and visit Iran, to speak with our university students. You're officially invited.

University faculty and students that the university decides, or the student associations choose and select are welcome to come. You're welcome to visit any university that you choose inside Iran. We'll provide you with the list of the universities. There are over 400 universities in our country. And you can choose whichever you want to go and visit. We'll give you the platform. We'll respect you 100 percent. We will have our students sit there and listen to you, speak with you, hear what you have to say.

Right now in our universities on a daily basis there are hundreds of meetings like this. They hear, they talk, they ask questions. They welcome it. In the end I'd like to thank Columbia University. I had heard that many politicians in the United States are trained in Columbia University. And there are many people here who believe in the freedom of speech, in clear, frank conversations.

I do like to extend my gratitude to the managers here in the United States -- at Columbia University, I apologize -- the people who so well organized this meeting today.

I'd like to extend my deepest gratitude to the faculty members and the students here. I ask Almighty God to assist all of us to move hand in hand to establish peace and future filled with friendship and justice and brotherhood.
Best of luck to all of you.

MODERATOR: I'm sorry that President Ahmadinejad's schedule makes it necessary for him to leave before he's been able to answer many of the questions that we have, or even answer some of the ones that we posed to him.

But I think we can all be pleased that his appearance here demonstrates Columbia's deep commitment to free expression and debate.
I want to thank you all for coming to participate.
An Impressive Speech by Ahmadinejad at University of Columbia (Part 1)

President Mahmoud Ahmadinejad expounded on important international and regional issues in a speech given to academics at the prestigious University of Columbia in New York on Monday. The following is the full text of President's speech:

In the name of God, the compassionate, the merciful...

The president recites verses from the holy Koran in Arabic.

"Oh, God, hasten the arrival of Imam al-Mahdi and grant him good health and victory and make us his followers and those to attest to his rightfulness."

Distinguished Dean, dear professors and students, ladies and gentlemen, at the outset I would like to extend my greetings to all of you. I am grateful to the almighty God for providing me with the opportunity to be in an academic environment, those seeking truth and striving for the promotion of science and knowledge.

At the outset I want to complain a bit from the person who read this political statement against me. In Iran tradition requires that when we demand a person to invite to be a speaker we actually respect our students and the professors by allowing them to make their own judgment and we don't think it's necessary before this speech is even given to come in with a series of claims and to attempt in a so-called manner to provide vaccination of some sort to our students and our faculty.

I think the text read by the dear gentleman here, more than addressing me, was an insult to information and the knowledge of the audience here. In a university environment we must allow people to speak their mind, to allow everyone to talk so that the truth is eventually revealed by all. Certainly he took more than all the time I was allocated to speak, and that's fine with me. We'll just leave that to add up with the claims of respect for freedom and the freedom of speech that's given to us in this country. Many parts of his speech, there were many insults and claims that were incorrect, regretfully. Of course, I think that he was affected by the press, the media, and the political, sort of, mainstream line that you read here that goes against the very grain of the need for peace and stability in the world around us.

Nonetheless, I should not begin by being affected by this unfriendly treatment. I will tell you what I have to say, and then the questions he can raise and I'll be happy to provide answers. But as for one of the issues that he did raise, I most certainly would need to elaborate further so that we, for ourselves, can see how things fundamentally work. It was my decision in this valuable forum and meeting to speak with you about the importance of knowledge, of information, of education. Academics and religious scholars are shining torches who shed light in order to remove darkness. And the ambiguities around us in guiding humanity out of ignorance and perplexity.

The key to the understanding of the realities around us rests in the hands of the researchers, those who seek to discover areas that are hidden, the unknown sciences, the windows of realities that they can open is done only through efforts of the scholars and the learned people in this world. With every effort there is a window that is opened, and one reality is discovered. Whenever the high stature of science and wisdom is preserved and the dignity of scholars and researchers are respected, humans have taken great strides toward their material and spiritual promotion.

In contrast, whenever learned people and knowledge have been neglected, humans have become stranded in the darkness of ignorance and negligence. If it were not for human instinct, which tends toward continual discovery of truth, humans would have always remained stranded in ignorance and no way would not have discovered how to improve the life that we are given. The nature of man is, in fact, a gift granted by the Almighty to all. The Almighty led mankind into this world and granted him wisdom and knowledge as his prime gift enabling him to know his God.

In the story of Adam, a conversation occurs between the Almighty and his angels. The angels call human beings an ambitious and merciless creature and protested against his creation. But the Almighty responded, "I have knowledge of what you are ignorant of," Then the Almighty told Adam the truth. And on the order of the Almighty, Adam revealed it to the angels. The angels could not understand the truth as revealed by the human being. The Almighty said to them, " Did not I say that I am aware of what is hidden in heaven and in the universe?" In this way the angels prostrated themselves before Adam.

In the mission of all divine prophets, the first sermons were of the words of God, and those words -- piety, faith and wisdom -- have been spread to all mankind. Regarding the holy prophet Moses, may peace be upon him, God says, "And he was taught wisdom, the divine book, the Old Testament and the New Testament. He is the prophet appointed for the sake of the children of Israel, and I rightfully brought a sign from the Almighty, holy Koran,"

The first words, which were revealed to the holy prophet of Islam, call the prophet to read, "Read, read in the name of your God, who supersedes everything," the Almighty, quote again, "who taught the human being with the pen," "The Almighty taught human beings what they were ignorant of,"

You see, in the first verses revealed to the holy prophet of Islam, words of reading, teaching and the pen are mentioned. These verses in fact introduced the Almighty as the teacher of human beings, the teacher who taught humans what they were ignorant of.

In another part of the Koran, on the mission of the holy prophet of Islam, it is mentioned that the Almighty appointed someone from amongst the common people as their prophet in order to, "read for them the divine verses," and "and purify them from ideological and ethical contamination" and "to teach them the divine book and wisdom."

My dear friends, all the words and messages of the divine prophets from Abraham and Isaac and Jacob, to David and Solomon and Moses, to Jesus and Mohammad delivered humans from ignorance, negligence, superstitions, unethical behavior, and corrupted ways of thinking, with respect to knowledge, on the path to knowledge, light and rightful ethics.

In our culture, the word science has been defined as illumination. In fact, the science means brightness and the real science is a science which rescues the human being from ignorance, to his own benefit. In one of the widely accepted definitions of science, it is stated that it is the light which sheds to the hearts of those who have been selected by the almighty. Therefore, according to this definition, science is a divine gift and the heart is where it resides. If we accept that science means illumination, then its scope supersedes the experimental sciences and it includes every hidden and disclosed reality.

One of the main harms inflicted against science is to limit it to experimental and physical sciences. This harm occurs even though it extends far beyond this scope. Realities of the world are not limited to physical realities and the materials, just a shadow of supreme reality. And physical creation is just one of the stories of the creation of the world. Human being is just an example of the creation that is a combination of a material and the spirit. And another important point is the relationship of science and purity of spirit, life, behavior and ethics of the human being. In the teachings of the divine prophets, one reality shall always be attached to science; the reality of purity of spirit and good behavior. Knowledge and wisdom is pure and clear reality. It is -- science is a light. It is a discovery of reality. And only a pure scholar and researcher, free from wrong ideologies, superstitions , selfishness and material trappings can discover -- discover the reality.

My dear friends and scholars, distinguished participants, science and wisdom can also be misused, a misuse caused by selfishness, corruption, material desires and material interests, as well as individual and group interests. Material desires place humans against the realities of the world. Corrupted and dependent human beings resist acceptance of reality. And even if they do accept it, they do not obey it. There are many scholars who are aware of the realities but do not accept them. Their selfishness does not allow them to accept those realities. Do those who, in the course of human history, wage wars, not understand the reality that lives, properties, dignity, territories, and the rights of all human beings should be respected, or did they understand it but neither have faith in nor abide by it?

My dear friends, as long as the human heart is not free from hatred, envy, and selfishness, it does not abide by the truth, by the illumination of science and science itself. Science is the light, and scientists must be pure and pious. If humanity achieves the highest level of physical and spiritual knowledge but its scholars and scientists are not pure, then this knowledge cannot serve the interests of humanity, and several events can ensue.

First, the wrongdoers reveal only a part of the reality, which is to their own benefit, and conceal the rest. As we have witnessed with respect to the scholars of the divine religions in the past, too, unfortunately, today, we see that certain researchers and scientists are still hiding the truth from the people.

Second, science, scientists, and scholars are misused for personal, group, or party interests. So, in today's world, bullying powers are misusing many scholars and scientists in different fields with the purpose of stripping nations of their wealth.

And they use all opportunities only for their own benefit. For example, they deceive people by using scientific methods and tools. They, in fact, wish to justify their own wrongdoings, though. By creating nonexistent enemies, for example, and an insecure atmosphere, they try to control all in the name of combating insecurity and terrorism. They even violate individual and social freedoms in their own nations under that pretext. They do not respect the privacy of their own people. They tap telephone calls and try to control their people.

They create an insecure psychological atmosphere in order to justify their warmongering acts in different parts of the world. As another example, by using precise scientific methods and planning, they begin their onslaught on the domestic cultures of nations, the cultures which are the result of thousands of years of interaction, creativity and artistic activities. They try to eliminate these cultures in order to separate the people from their identity and cut their bonds with their own history and values. They prepare the ground for stripping people from their spiritual and material wealth by instilling in them feelings of intimidation, desire for imitation and (inaudible) submission to oppressive powers and disability.

Making nuclear, chemical and biological bombs and weapons of mass destruction is yet another result of the misuse of science and research by the big powers. Without cooperation of certain scientists and scholars, we would not have witnessed production of different nuclear, chemical and biological weapons. Are these weapons to protect global security? What can a perpetual nuclear umbrella threat achieve for the sake of humanity? If nuclear war wages between nuclear powers, what human catastrophe will take place? Today we can see the nuclear effects in even new generations of Nagasaki and Hiroshima residents, which might be witnessed in even the next generations to come.

Presently, the effects of the depleted uranium used in weapons since the beginning of the war in Iraq can be examined and investigated accordingly. These catastrophes take place only when scientists and scholars are misused by oppressors. Another point of sorrow: Some big powers create a monopoly over science and prevent other nations in achieving scientific development as well. This, too, is one of the surprises of our time. Some big powers do not want to see the progress of other societies and nations. They turn to thousands of reasons, make allegations, place economic sanctions to prevent other nations from developing and advancing, all resulting from their distance from human values and the teachings of the divine prophets. Regretfully, they have not been trained to serve mankind.

Dear academics, dear faculty and scholars, students, I believe that the biggest God-given gift to man is science and knowledge. Man's search for knowledge and the truth through science is what it guarantees to do in getting close to God. But science has to combine with the purity of the spirit and of the purity of man's spirit so that scholars can unveil the truth and then use that truth for advancing humanity's cause. These scholars would be not only people who would guide humanity, but also guide humanity towards a better future. And it is necessary that big powers should not allow mankind to engage in monopolistic activities and to prevent other nations from achieving that science. Science is a divine gift by God to everyone, and therefore, it must remain pure.

God is aware of all reality. All researchers and scholars are loved by God. So I hope there will be a day where these scholars and scientists will rule the world and God himself will arrive with Moses and Christ and Mohammed to rule the world and to take us toward justice. I'd like to thank you now but refer to two points made in the introduction given about me, and then I will be open for any questions.

Last year -- I would say two years ago -- I raised two questions. You know that my main job is a university instructor. Right now, as president of Iran, I still continue teaching graduate and Ph.D.-level courses on a weekly basis. My students are working with me in scientific fields. I believe that I am an academic, myself. So I speak with you from an academic point of view, and I raised two questions. But, instead of a response, I got a wave of insults and allegations against me. And regretfully, they came mostly from groups who claimed most to believe in the freedom of speech and the freedom of information.

You know quite well that Palestine is an old wound, as old as 60 years. For 60 years, these people are displaced. For 60 years, these people are being killed. For 60 years, on a daily basis, there's conflict and terror. For 60 years, innocent women and children are destroyed and killed by helicopters and airplanes that break the house over their heads. For 60 years, children and kindergartens, in schools, in high schools, are in prison being tortured. For 60 years, security in the Middle East has been endangered. For 60 years, the slogan of expansionism from the Nile to the Euphrates is being chanted by certain groups in that part of the world.

And as an academic, I asked two questions; the same two questions that I will ask here again. And you judge, for yourselves, whether the response to these questions should be the insults, the allegations, and all the words and the negative propaganda or should we really try and face these two questions and respond to them? Like you, like any academic, I, too, will keep -- not yet become silent until I get the answer. So I'm awaiting logical answers instead of insults.

My first question was if -- given that the Holocaust is a present reality of our time, a history that occurred, why is there not sufficient research that can approach the topic from different perspectives? Our friend referred to 1930 as the point of departure for this development. However, I believe the Holocaust from what we've read happened during World War II, after 1930, in the 1940s. So, you know, we have to really be able to trace the event.

My question was simple: There are researchers who want to approach the topic from a different perspective. Why are they put into prison? Right now, there are a number of European academics who have been sent to prison because they attempted to write about the Holocaust or research it from a different perspective, questioning certain aspects of it.

My question is: Why isn't it open to all forms of research? I have been told that there's been enough research on the topic. And I ask, well, when it comes to topics such as freedom, topics such as democracy, concepts and norms such as God, religion, physics even, or chemistry, there's been a lot of research, but we still continue more research on those topics. We encourage it.

But, then, why don't we encourage more research on a historical event that has become the root, the cause of many heavy catastrophes in the region in this time and age? Why shouldn't there be more research about the root causes? That was my first question.

And my second question, well, given this historical event, if it is a reality, we need to still question whether the Palestinian people should be paying for it or not. After all, it happened in Europe. The Palestinian people had no role to play in it. So why is it that the Palestinian people are paying the price of an event they had nothing to do with? The Palestinian people didn't commit any crime. They had no role to play in World War II. They were living with the Jewish communities and the Christian communities in peace at the time. They didn't have any problems.

And today, too, Jews, Christians and Muslims live in brotherhood all over the world in many parts of the world. They don't have any serious problems. But why is it that the Palestinians should pay a price, innocent Palestinians, for 5 million people to remain displaced or refugees abroad for 60 years. Is this not a crime? Is asking about these crimes a crime by itself? Why should an academic myself face insults when asking questions like this? Is this what you call freedom and upholding the freedom of thought?

And as for the second topic, Iran's nuclear issue, I know there is time limits, but I need time. I mean, a lot of time was taken from me. We are a country, we are a member of the International Atomic Energy Agency. For over 33 years we are a member state of the agency. The bylaw of the agency explicitly states that all member states have the right to the peaceful nuclear fuel technology. This is an explicit statement made in the bylaw, and the bylaw says that there is no pretext or excuse, even the inspections carried by the IAEA itself that can prevent member states' right to have that right.

Of course, the IAEA is responsible to carry out inspections. We are one of the countries that's carried out the most amount of level of cooperation with the IAEA. They have had hours and weeks and days of inspections in our country, and over and over again the agency's reports indicate that Iran's activities are peaceful, that they have not detected a deviation, and that Iran -- they have received positive cooperation from Iran. But regretfully, two or three monopolistic powers, selfish powers want to force their word on the Iranian people and deny them their right. They tell us you don't let them -- they won't let them inspect. Why not? Of course we do. How come is it, anyway, that you have that right and we can't have it? We want to have the right to peaceful nuclear energy. They tell us, don't make it yourself, we'll give it to you.

Well, in the past, I tell you, we had contracts with the U.S. government, with the British government, the French government, the German government, and the Canadian government on nuclear development for peaceful purposes. But unilaterally, each and every one of them canceled their contracts with us, as a result of which the Iranian people had to pay a heavy cost in billions of dollars.

Why do we need the fuel from you? You've not even given us spare aircraft parts that we need for civilian aircraft for 28 years under the name of embargo and sanctions because we're against, for example, human rights or freedom? Under that pretext, you deny us that technology? We want to have the right to self-determination toward our future. We want to be independent. Don't interfere in us.

If you don't give us spare parts for civilian aircraft, what is the expectation that you'd give us fuel for nuclear development for peaceful purposes? For 30 years, we've faced these problems for over $5 billion to the Germans and then to the Russians, but we haven't gotten anything. And the words have not been completed. It is our right. We want our right. And we don't want anything beyond the law, nothing less than international law. We are a peaceful, loving nation. We love all nations. At the end of President Ahmadinejad's speech, he responded to questions posed by some students.

Saturday, September 15, 2007

Sekali Lagi Kuasa Besar Tersungkur di Afghanistan?

Sekiranya di suatu ketika seluruh dunia Islam lumpuh, hanyasanya tinggal nadi yang masih berdenyut, maka nadi itu adalah bumi Afghanistan. ....Amir Shakib Arsalan

Dengan mengungkap semula kata-kata Shakib Arsalan ini, seperti mengingati semula tersungkurnya Tentera Beruang Merah Kesatuan Soviet di bumi Afghanistan lebih kurang dua puluh tahun yang lalu. Malah sekiranya disorot sejarah kolonialisme, Afghanistan adalah satu daripada tiga negara di Asia yang bebas daripada penjajahan. Sejarah perjuangan bangsa Afghanistan ini telah mempelihatkan British sebagai kuasa besar dunia ketika itu gagal untuk mencengkam bumi Afghanistan, setelah berjaya menduduki sebegitu luas tanah-tanah jajahan lain di dunia. Demikianlah terus-menerus usaha dilakukan untuk menjajah bumi Afghanistan, tetapi akhirnya golongan penjajah ini dihalau dengan hina-dina.

Shakib Arsalan bukan berbangsa Afghanistan, tetapi beliau adalah seorang Arab Lubnan. Kalaupun boleh dikaitkan dengan Afghanistan ialah beliau banyak dipengaruhi oleh Jamaluddin al-Afghani. Namun Shakib Arsalan berbangga dengan kekuatan perjuangan bangsa Afghanistan dalam menghadapi musuh-musuh Islam. Sememangnya inilah kelebihan bangsa Afghanistan, iaitu dikenali dengan daya juang yang kental. Dalam konteks keilmuan selain daripada al-Afghani, sememangnya agak sukar untuk kita mengenali tokoh-tokoh ilmuan Islam lain dari bangsa Afghanistan. Mungkin inilah kurniaan Allah swt kepada bangsa tersebut yang jarang wujud pada bangsa-bangsa yang lain.

Membaca berita perkembangan Afghanistan dalam al-Jazeera seperti mengesahkan lagi ungkapan Shakib Arsalan. Al-Jazeera melaporkan bahawa sedikit demi sedikit bumi Afghanistan telah dikuasai semula oleh pejuang-pejuang Taleban. Malah dilaporkan di beberapa wilayah di utara Kabul telah jatuh sepenuhnya kepada mereka. Namun demikian, berita-berita kejayaan Taleban ini jarang dipaparkan berbanding dengan kejayaan-kejayaan Mujahidin semasa era penentangan terhadap penjajahan Kesatuan Soviet. Yang jelas, pada ketika itu agensi-agensi berita Barat khususnya yang mewakili kepentingan Amerika Syarikat begitu ghairah untuk melihat tersungkurnya Kesatuan Soviet.

Sebaliknya kali ini penentangan bangsa Afghanistan adalah terhadap Barat sendiri khususnya NATO yang mewakili gabungan kekuatan tentera daripada Barat. Ketika di ambang kejatuhan Taleban tahun 2002, gambaran yang diperlihatkan kepada umat Islam seolah-olah Taleban tidak akan mampu untuk bangkit semula. Sekali lagi berulang sejarah pimpinan boneka di Afghanistan. Cuma yang berbeza watak boneka dan dalangnya. Jika dahulu bonekanya Najibullah, sekarang bonekanya adalah Hamid Karzai dan jika dahulu dalangnya Kesatuan Soviet, sekarang dalangnya Amerika Syarikat dan sekutu Baratnya. Tetapi sekiranya kita mendengar berita-berita berkaitan dengan Hamid Karzai tidak pernah langsung disebut pimpinan boneka, berbanding dengan Najibullah dahulu gelaran ‘pimpinan boneka’ itu tidak pernah lekang.

Biar apapun silap mata yang dimainkan oleh kuasa-kuasa Barat, berdasarkan laporan al-Jazeera itu situasi yang sama seperti era penentangan terhadap Kesatuan Soviet telah berlaku pada hari ini. Sebagaimana semasa era penentangan terhadap Kesatuan Soviet, kejayaan perjuangan bangsa Afghanistan ini bukan berlaku sekelip mata. Mereka berjuang hampir satu dekad untuk menghalau tentera Kesatuan Soviet. Oleh sebab itu tempoh lima tahun penentangan terhadap Amerika Syarikat dan sekutu Baratnya di Afghanistan sebenarnya masih terlalu muda. Malangnya berita-berita tentang perjuangan bangsa Afghanistan ini jarang diperkatakan, sebaliknya perjuangan mereka dianggap sebagai paksi kejahatan berbanding dengan semasa era penentangan terhadap Kesatuan Soviet, mereka dianggap sebagai paksi kebaikan.

Biar apapun tipu-helah Amerika Syarikat dan sekutu Baratnya, dipercayai bangsa Afghanistan ini dengan izin Allah swt akan menghalau mereka sepertimana tentera Kesatuan Soviet dahulu. Malah bukan sahaja tentera Kesatuan Soviet dihalau, akhirnya ideologi Komunisme juga turut berkubur. Maka sekiranya sekali lagi ungkapan Shakib Arsalan ini berlaku apakah satu-satunya kutub (polar) yang masih wujud akan turut tumbang. Jika ini berlaku maka bersediakan para ilmuan Islam dari bangsa-bangsa yang lain untuk menampilkan kutub Islam, kerana kelebihan seperti ini tidak begitu terserlah pada bangsa Afghanistan. Atau mungkin bangsa Afghanistan tidak akan mengulangi kembali kegagalan mereka menampilkan kutub Islam setelah mereka menghalau tentera Kesatuan Soviet dua dekad yang lalu.

Monday, August 13, 2007

Pandangan Islam Terhadap Liberalisasi Perdagangan (Siri 7)

Gelombang Ketiga Revolusi Perindustrian

Mungkinkah berlaku gelombang ketiga Revolusi Perindustrian atau Industrialisasi? Persoalan seperti ini jarang dibangkitkan. Gelombang ketiga Revolusi Perindustrian ini bukanlah merujuk kepada Third Wave Societies seperti yang dipopularkan oleh AlvinToffler, walaupun mempunyai sedikit perkaitan dengannya. Ramai ahli sejarah Barat antaranya William Macniell dalam bukunya ‘History of Western Civilization’ telah membahagi Revolusi Perindustrian atau Industrialisasi kepada dua gelombang, iaitu yang pertama berlaku di Britain dan yang kedua Jerman, Perancis, Amerika seterusnya diikuti oleh Jepun. Kedua-dua gelombang ini dicirikan dengan proses industrialisasi yang tersendiri. Manakala yang dimaksudkan dengan gelombang ketiga Revolusi Perindustrian ini ialah kemunculan lebih banyak negara-negara dunia ketiga yang berdikari dengan sektor industrinya sendiri tanpa bergantung lagi kepada negara-negara maju.

Negara-negara ini menuruti jejak Jepun bermula dengan sektor SMI yang beransur-ansur berdikari kemudiannya menjadi sebuah negara maju. Masyarakat dalam negara-negara ini akan berdiri sendiri di mana penawaran dan permintaan domestik menjadi lebih dominan berbanding dengan antarabangsa. Negara-negara ini berupaya membekalkan keperluan masyarakatnya sendiri dalam pelbagai sektor dan hanya bergantung kepada pengeluaran asing dalam aspek-aspek yang hampir mustahil mereka mampu menyediakannya sebagaimana negara maju hari ini. Dengan pengertian lain tiada lagi jurang taraf hidup antara negara-negara maju yang ada pada hari ini dengan negara-negara maju yang akan muncul dalam gelombang ketiga Revolusi Perindustrian ini. Persoalannya, mungkin akan berlakunya gelombang ketiga Revolusi Perindustrian dan Industrialisasi ini?

Persoalan ini seharusnya dijawab oleh mereka yang percaya kepada Liberalisasi Perdagangan dan melihat amalan itu antaranya adalah untuk membantu negara-negara miskin. Mari kita melihat satu persatu aspek Liberalisasi Perdagangan dan kita menilai sama ada slogan-slogan golongan Kapitalis yang mendukung Liberalisme seperti Julian Morris tersebut sekadar retorik dan omong kosong atau sememangnya ia boleh berlaku. Sekiranya melihat kepada rasional slogan-slogan retorik, maka sosialisme dan komunisme juga tidak kurang hebatnya. The Communist Manifesto Karl Marx juga tidak kurang hebatnya, cuma kebanyakan penganutnya memilih jalan despotism untuk melaksanakannya. Bagi mereka yang menggunakan jalan demokrasi seperti Social Democratic Party (SDP) seperti di Jerman dan New Zealand, kejayaannya turut boleh diperhatikan.

Lazimnya Liberalisasi Perdagangan ini akan melibatkan usaha untuk membebaskan pasaran modal, pasaran barangan termasuk perkhidmatan, pasaran buruh dan pasaran matawang (sebahagian mengkategorikannya dalam pasaran modal) daripada kawalan kerajaan sama ada dalam bentuk tarif, percukaian dan lain-lain. Dalam konteks ekonomi Neo-Liberalisme hari ini ia turut melibatkan De-Regulasi (De-Regulation), yang bermaksud menghilang dan mengurangkan peranan kerajaan antaranya dengan menghapuskan akta-akta kawalan dan sekatan demi untuk meransang pasaran. Kerajaan dalam konteks ini bersifat lepas tangan (laissez faire) dengan membiarkan kuasa-kuasa pemodal sama ada individu dan syarikat bersaing dalam satu pasaran bebas.

Dalam konteks pasaran modal, ia turut melibatkan pembebasan pasaran sesebuah negara untuk menerima suntikan modal asing sama ada dalam bentuk pelaburan terus (FDI) atau pemilikan saham. Sememangnya slogan di sebalik suntikan modal asing ini begitu merdu antara lain untuk membantu negara-negara membangun dan miskin membangunkan sektor ekonomi mereka khususnya sektor perindustrian, supaya dengannya berlaku industrialisasi dan akhirnya negara-negara itu akan menjadi negara maju. Namun demikian, adakah semudah itu pemodal-pemodal asing ini memindahkan keupayaan industri mereka kepada negara-negara membangun dan miskin, kerana secara logiknya tindakan mereka ini akan memperbanyakkan lagi pesaing.

Di Malaysia, pengalaman seperti ini telah dirasai khususnya semasa dekad 1980-an dan 1990-an melalui sektor pembuatan elektronik dan automotif. Banyak pelabur-pelabur asing terlibat secara langsung membangunkan kilang-kilang pembuatan elektronik ini khususnya dari Jepun dan Amerika. Dalam konteks sektor automotif pula wujud usahasama seperti penubuhan PROTON, iaitu syarikat usahasama HICOM dan Mitsubishi Corp serta anak syarikatnya. Melalui usahasama ini diharapkan akan berlaku pemindahan teknologi (technology transfer), latihan tenaga mahir dan bantuan modal yang kemudiannya akan memungkinkan PROTON berupaya mengeluarkan keluarannya sendiri. Syarikat Jepun dipilih kerana mereka lebih dipercayai boleh membantu negara-negara membangun seperti Malaysia.

Setelah lebih 10 tahun usahasama ini berlaku, jelas menunjukkan bahawa pemodal-pemodal asing khususnya dari Jepun tidak mungkin bertindak menjerut leher sendiri dengan memperbanyakkan pesaing. Meskipun Mitsubishi Corp memegang saham 30% dalam PROTON, niat untuk membantu PROTON sebagai sebuah syarikat pengeluar kereta adalah hanya untuk kepentingan sendiri. Kejayaan yang jelas ialah 7 daripada 10 kereta di jalanraya Malaysia ialah PROTON sekaligus menggambarkan kejayaan Mitsubishi menguasai pasaran automotif di Malaysia. Sehinggalah PROTON berjaya memiliki syarikat Lotus setelah usaha Tan Sri Yahya pada awalnya untuk memiliki Syarikat Porche dinafikan oleh semangat kulit putih bangsa Eropah, barulah PROTON mempunyai sedikit keupayaan untuk mengeluarkan model keretanya sendiri walapun tidak 100% pada permulaannya.

Demikian juga dalam konteks pembukaan kilang-kilang pembuatan elektronik yang dilakukan oleh pemodal-pemodal asing. Sememangnya tidak dinafikan ia memberi manfaat kepada pasaran pekerjaan di Malaysia, tetapi tidak sama sekali untuk membina keupayaan Malaysia menjadi sebuah negara pengeluar barangan elektronik. Keupayaan Malaysia melalui penubuhan beberapa syarikat pengeluar elektronik tempatan sebenarnya datang daripada sektor pendidikan dan latihan yang diusahakan sendiri oleh Kerajaan. Keuntungan yang besar disapu oleh pemodal-pemodal kerana meskipun Malaysia menjadi negara pengeluar barangan elektronik yang utama di dunia, negara juga antara pengimpot utama komponen-komponen elektronik. Sekarang di mana pemodal-pemodal itu dengan slogan merdunya untuk membantu negara-negara membangun untuk membina keupayaan pengeluaran mereka sendiri.

Selain daripada hampir mustahil pemodal-pemodal itu bertindak untuk memperbanyakkan pesaing, proses pelaburan seperti ini merupakan rantaian defusi perindustrian yang disebabkan oleh Penyah-Industri (De-Industrialization). Teori Penyah-Industri ini begitu popular dalam ekonomi perindustrian, iaitu perkembangan industrialisasi di sesebiah negara akan menurun disebabkan faktor-faktor tertentu seperti peningkatan kos buruh dan kepupusan sumber alam semulajadi. Penyah-Industri ini selalunya akan mendorong defusi perindustrian ke negara-negara membangun yang kos pengeluarannya lebih murah, apa lagi kalau di sana terdapat pasaran pengguna yang ramai. Maka pemodal-pemodal ini akan berpindah-randah dari satu negara ke satu negara bagi menjalankan operasi pengeluarannya demi mengurang kos modal dan meningkatkan keuntungan.

Adakah pemodal-pemodal ini akan setia kepada sesebuah negara sekiranya Penyah-Industri telah berlaku di negara tersebut, disebabkan tidak mahu menyebabkan pekerjanya hilang pekerjaan dan seterusnya meningkatkan pengangguran di negara tersebut. Jika di Malaysia mungkin BATA antara pemodal yang agak patriotik, itupun sudah menarik operasi pengeluarannya dari Malaysia. Semasa China membuka pasaran modalnya, pemodal-pemodal seluruh dunia lari ke sana sehingga menyebabkan banyak negara-negara membangun seperti Malaysia yang kehilangan punca dan ekonominya merudum. Krisis ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara harimau Asia Tenggara termasuk Malaysia antara lain disebabkan oleh faktor seperti ini.

Peristiwa ini sebenarnya membuktikan bahawa pandangan Julian Morris yang menyebut bahawa tindakan kerajaan menyekat pasaran demi untuk memajukan industri gantian impot tempatan sebagai penyebab kemeruduman ekonomi adalah tidak berasas setidak-tidaknya dalam kes di Asia Tenggara. Berkaitan dengan pelaburan modal, di negara-negara Asia Tenggara pasaran modal telah dibuka dengan seluasnya malah pelbagai insentif telah diberikan seperti taraf perintis dan pelepasan cukai demi untuk menarik pemodal asing. Kecuali dalam kes PROTON, dalam sektor-sektor yang lain seperti pembuatan elektronik kerajaan Malaysia tidak mewujudkan kawalan pasaran. Malah selepas krisis ekonomi 1997, negara-negara Asia Tenggara telah membuka pintu yang luas kepada perdagangan bebas antaranya dengan mewujudkan AFTA, tetapi masih tidak berupaya bersaing dengan China dan India.

Hari ini telah ada kajian-kajian yang dijalankan oleh pengkaji-pengkaji di universiti-universiti tempatan bahawa FDI sebenarnya telah membantutkan keupayaan negara berbanding sekiranya usaha digembeling untuk membina keupayaan sendiri setidak-tidaknya di peringkat skala industri kecil dan sederhana. Mungkin menarik bila ada pengkaji yang mengumpamakan para pemodal ini sebenarnya ‘memberi kita ikan, bukannya mengajar kita memancing’ sebagai kaitannya dengan perupamaan masyarakat Tionghua. Pada pandangan saya, Liberalisasi Perdagangan yang berkaitan dengan pembebasan pasaran modal tidak lebih daripada memaksimumkan keuntungan pemodal dan memanjangkan lagi rantaian proses Penyah-Industri. ‘Mengajar negara-negara membangun dan miskin memancing’ akan mencerahkan lagi kemungkinan berlakunya gelombang ketiga Revolusi Perindustrian, dan bersediakan pemodal-pemodal di negara maju menerimanya?

Sunday, August 12, 2007

Pandangan Islam Terhadap Liberalisasi Perdagangan (Siri 6)

Amalan Ekonomi Religion-Neutral?

Perkembangan Peradaban Barat bukan sahaja memperlihatkan kebangkitan kepercayaan-kepercayaan menolak ketuhanan, tetapi dasar dan amalan yang bebas nilai (value-free). Bermula daripada bidang ilmu sehinggalah kepada bidang yang paling remeh seumpama hiburan dan sukan, dasar dan amalannya bersifat bebas nilai atau juga disebut neutral. Saya begitu berpegang bahawa dasar dan amalan adalah tidak bebas nilai atau tidak neutral. Dalam konteks falsafah ilmu atau epistemologi, ramai di kalangan tokoh-tokoh Islam seperti Ismail al-Faruqi dan Sayyid Hossien Nasr berpegang bahawa ia tidak bebas nilai atau tidak neutral, justeru mereka memperkenalkan program Islamisasi Ilmu. Ziauddin Sardar yang selalu dilihat tidak sealiran dengan Sayyid Hossein Nasr, dalam banyak buku-bukunya menggariskan prinsip-prinsip dasar Islam seperti Tauhid, Ibadah, Amanah dan lain-lain sebagai usaha keluar daripada dasar dan amalan bersifat bebas nilai.

Sekiranya kita menyeru supaya berpegang kepada dasar dan amalan religion-neutral atau istilah yang selalu digunakan value-free, maka apa perlu lagi wujudnya agama di dunia ini. Tidak perlu lagi kita berbicara tentang Sains Islam kerana pada hakikatnya Sains itu neutral. Tidak perlu kita memperkenalkan kebudayaan Islam seperti yang dikemukakan oleh Ismail al-Faruqi kerana kebudayaan itu sifatnya bebas nilai. Hanya membuang masa para ulama bercakap tentang ekonomi Islam, kerana amalan ekonomi sebenarnya neutral dan tidak berkaitan dengan nilai-nilai beragama, berbudaya dan bersusila. Sebenarnya, pegangan seperti ini antara hasil terpenting peradaban Barat iaitu merungkaikan seluruh pegangan dan amalan dalam kehidupan daripada nilai-nilai yang berkaitan dengan sesuatu agama, budaya dan adat, supaya pegangan dan amalan itu bersifat neutral.

Pengakuan WSWJ bahawa “capitalism is an economic system, not a religion. It is religion-neutral” ketika mengulas artikel Sabri Haron sebenarnya sudah memadai untuk pendukung gerakan Islam menolak pegangan dan amalan Kapitalisme dan Liberalisme. Dalam kelima-lima siri artikel yang lalu, saya telah menumpukan usaha untuk menilai dasar Kapitalime dan Liberalisme dari perspektif Islam dan tidak menyentuh tentang amalan ekonominya. Pendekatan seperti ini disebabkan Islam menilai dasar terlebih dahulu sebagai neraca timbangan sebelum menilai amalannya. Oleh sebab itu, sebelum melihat amalan Liberalisasi Perdagangan dari perspektif Islam, maka kita perlu terlebih dahulu menilai dasar kepada amalan itu iaitu Kapitalisme dan Liberalisme. Sehingga kini saya masih meneruskan kupasan saya terhadap dasar Kapitalisme dan Liberalisme, dan tidak berhasrat lagi untuk menyentuh tentang amalan Liberalisasi Perdagangan.

Namun perakuan di atas telah memudahkan usaha saya kerana diperakui sendiri bahawa sememangnya kapitalisme dan liberalisme adalah religion-neutral atau value-free. Perakuan tersebut juga selari dengan aliran perdana yang selalu diambil oleh ilmuan Barat, tidak seperti pandangan terpencil Max Weber dalam ‘The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism’. Sedangkan menurut Islam sama ada Kapitalisme dan Liberalisme itu religion-neutral atau berasaskan semangat Kristian Protestant, kedua-duanya tiada kena mengena dengan Islam dan ditolak. Konsep religion-neutral atau value-free sekiranya dilihat dalam konteks epistemologinya adalah bersumberkan positivisme yang telah melabelkan agama termasuk Islam sebagai peringkat manusia bertahayul sebagaimana yang disebut oleh August Comte dalam ‘Philosophy of Positivism’. Malah ramai juga yang melihat bahawa religion-neutral dan value-free ini sebagai bersumberkan Atheisme yang mulai muncul semasa Zaman Pencerahan Eropah. Sekiranya Kapitalisme dan Liberalisme bersumberkan semangat Kristian Protestant, maka ia juga ditolak oleh Islam.

Perakuan seumpama ini juga sebenarnya memperakui apa yang disebut oleh Sabri Haron dalam artikelnya bahawa antara ciri-ciri Kapitalisme ialah menolak nilai-nilai Akidah, Syariah dan Akhlak yang mulia. Saya tidak tahu Sabri Haron menyedari bahawa artikelnya di kritik atau tidak dan saya tidak pasti Sabri Haron yang mana. Kalau Sabri Haron yang dimaksudkan ialah Dr Sabri Haron daripada UKM, maka saya kenal agak rapat dengannya. Beliau adalah lepasan PhD daripada University of Jordan yang tesis PhDnya ‘Ahkam al-Aswaq Al-Maliah’ telah diterbitkan di Jordan dan memenuhi perpustakaan universiti-universiti di Timur Tengah. Bagi saya beliau layak bercakap tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam artikel tersebut juga telah menghuraikan tentang prinsip-prinsip yang jelas tentang dasar-dasar perekonomian Islam yang sama sekali tidak terdapat dalam Kapitalisme dan Liberalisme.

Beliau telah menilai Kapitalisme dan Liberalisme dari segi dasarnya bukan dari segi amalannya. Penilaian dari segi dasar Kapitalisme dan Liberalisme sememang menolak nilai-nilai Akidah, Syariah dan Akhlak. Apakah sumber dasar Kapitalisme dan Liberalisme.? Sekiranya Kapitalisme dan Liberalisme religion-neutral, maka jelas ia tiada langsung berkaitan dengan Akidah. Apakah hukum tertinggi Kapitalisme dan Liberalisme? Sekiranya Kapitalisme dan Liberalisme religion-neutral atau value free, maka jelas ia tiada merujuk kepada Syariah. Dan apakah sistem nilai yang dipakai oleh Kapitalisme dan Liberalisme? Sekiranya Kapitalisme dan Liberalisme value-free, maka jelas ia mengenepikan dan meminggirkan Akhlak. Maka bukankah perakuan bahawa Kapitalisme dan Liberalisme itu religion-neutral telah mengiyakan apa yang didakwa oleh Sabri Haron.

Wacana dalam perekonomian Islam yang menilai Kapitalisme dan Liberalisme sememang akan membahaskan persoalan dasar terlebih dahulu bukannya mendahulukan penilaian terhadap amalannya. Amalan dalam Kapitalisme dan Liberalisme sebagaimana juga amalan dalam Sosialisme dan Komunisme sememangnya ada yang bertemu dengan Islam. Haqq al-Tamalluk (The Right of Ownerships) atau hak untuk pemilikan harta sememang wujud dalam Islam dan turut terdapat dalam Kapitalisme dan Liberalisme. Tetapi cukupkah sekadar menyebut titik-titik pertemuan tersebut maka Kapitalisme dan Liberalisme itu adalah menepati Dasar Ekonomi Islam. Saya telah menyebut sebelum ini pendekatan tersebut sekadar ‘mengkhatankan’ bukannya satu usaha Islamisasi seperti yang selalu disebut oleh Ismail al-Faruqi dan berdasarkan pembacaan saya Ziauddin Sardar turut menyokong beliau dalam perkara ini.

Perbahasan tentang persoalan dasar bagi saya telah menemui noktahnya dengan perakuan bahawa Kapitalisme dan Liberalisme adalah satu sistem ekonomi religion-neutral atau istilah lain yang selalu digunakan ialah value-free. Secara umum prinsip-prinsip perekonomian Islam telah dikemukakan oleh Sabri Haron dan beliau telah cuba menjelaskan perbezaannya dengan prinsip-prinsip perekonomian yang lain. Jelaslah amalan Liberalisasi Perdagangan adalah berpijak di atas dasar yang tidak selari dengan Islam sebaliknya dasar yang religion-neutral, yang bagi saya sebagai mewarisi epistemologi positivisme kalaupun bukan daripada semangat Atheisme. Premis seperti ini akan menjadi asas perbincangan untuk kita melihat pula liberalisasi perdagangan sebagai amalan dalam Kapitalisme dan Liberalisme, serta bagaimanakah seharusnya sikap negara-negara Muslim termasuk Malaysia terhadapnya

Saturday, August 11, 2007

Pandangan Islam Terhadap Liberalisasi Perdagangan (Siri 5)

Autoriti Dalam Tradisi Keilmuan Islam

Sesiapa sahaja boleh mendakwa bahawa pandangannya adalah mewakili Islam? Tiada mana-mana pihak boleh mendakwa bahawa perspektifnya adalah merupakan perspektif Islam? Demikianlah beberapa persoalan yang selalu ditimbulkan khususnya oleh golongan Muslim Liberal seperti JIL di Indonesia dan Sister in Islam (SIS) di Malaysia. Bagi golongan seperti ini sesiapa sahaja mempunyai autoriti untuk mengeluarkan pandangan berkaitan dengan Islam termasuklah mengistinbatkan hukum-hukum daripada al-Quran dan al-Hadith. Oleh sebab itu, bila disebut “Pandangan Islam tentang Liberalisasi Perdagangan”, maka tiada mana-mana pihak boleh mendakwa bahawa pandangannya mewakili Islam. Persoalan seperti ini sebenarnya berkait rapat antara lain dengan autoriti dalam keilmuan Islam.

Benarkah dalam Islam tiada autoriti ilmu sehingga kita boleh menyatakan pendirian inilah sebenarnya mewakili Islam atau pandangan inilah yang benar menurut Islam. Di dalam al-Quran Allah swt telah menyentuh tentang konsep autoriti ini sepertimana firman ALlah swt dalam surah al-Nahl ayat 43 dan surah al-Anbiya ayat 7. Dalam kedua-dua ayat tersebut, Allah swt memerintahkan supaya merujuk kepada Ahl al-Zikr yang bermaksud para ulama. Dalam sebuah hadith riwayat Muslim:

Daripada Abdullah bin Amr bin 'ash r.a. berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, "Bahawasanya Allah swt. tidak mencabut (menghilangkan) akan ilmu itu dengan sekaligus dari (dada) manusia. Tetapi Allah swt. menghilangkan ilmu itu dengan mematikan para ulama. Maka apabila sudah ditiadakan seorang alim, orang ramai akan memilih orang-orang yang jahil sebagai pemimpin mereka. Maka apabila si jahil itu ditanya, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain".

Sebenarnya banyak lagi nas-nas daripada al-Quran dan al-Hadith yang menekankan tentang autoriti ilmu dalam Islam sehingga tiada sesiapa sewenang-wenangnya boleh memberi pandangan tentang Islam lalu mereka menyesatkan orang lain.

Persoalan autoriti ilmu ini bukan sesuatu yang hanya terdapat dalam tradisi keilmuan Islam, tetapi terdapat juga dalam tradisi keilmuan peradaban yang lain termasuklah peradaban Barat pada zaman ini. Sesiapa yang pernah menelaah buku Republic Plato akan menemui pandangan Plato bahawa sesebuah negara itu hanya akan bebas daripada kejahatan apabila seseorang ahli falsafah menjadi raja ataupun sesorang raja mempunyai ilmu yang secukupnya tentang falsafah. Bukankah pandangan ini menunjukkan bahawa adanya autoriti ilmu sehingga dalam persoalan pentadbiran negara selayaknya dirujuk kepada ahli falsafah. Malah dikatakan di pintu gerbang ‘Akademia’ sekolah Plato, tercatat “seseorang yang tidak mengetahui geometri (matematik) tidak dibenarkan masuk”. Sekali lagi menunjukkan bahawa perlunya autoriti ilmu sehingga seseorang yang tidak menguasai sesuatu ilmu maka tidak mungkin beliau menguasai ilmu yang lain.

Namun begitu mengapa apabila persoalan seumpama ini dibangkitkan dalam tradisi keilmuan Islam, maka ia dilihat sebagai janggal. Bilamana disebut perspektif Islam, maka sudah tentu berdasarkan al-Quran dan al-Hadith. Nas-nas al-Quran dan al-Hadith tersebut ada yang Qathie dan ada yang Zhonni, lafaz-lafaznya ada yang am dan ada yang khusus serta bermacam lagi aspek yang perlu diberi perhatian untuk memahaminya. Maka untuk mengeluarkan ketetapan daripada al-Quran dan al-Hadith sudah pasti memerlukan penguasaan kepada beberapa cabang ilmu seperti bahasa Arab, Asbab al-Nuzul, Nasikh dan Mansukh serta lain-lainnya. Bukan semua orang boleh mengeluarkan ketetapan daripada al-Quran dan al-Hadith sehingga mereka boleh mendakwa ini juga adalah ketetapan Islam. Mereka yang berautoriti sahaja yang boleh melakukan sedemikian, iaitu para ulama.

Baru-baru ini seorang Professor di Department of Theology and Religious Studies University of Wales Lampeter, telah menyarankan kepada calon-calon PhD membaca buku Thomas Kuhn ‘The Structure of Scientific Revolutions’. Kemungkinan beliau baru membacanya disebabkan beliau seorang theologist. Sekiranya beliau Philosopher beliau pastinya telah lama membacanya. Bagi mereka yang mendalami Falsafah Sains khususnya, buku ini seperti satu bacaan wajib yang dibaca bersama karya-karya Karl Popper seorang lagi tokoh Falsafah Sains abad ke 20. Di dalam buku Thomas Kuhn tersebut ada menyentuh tentang autoriti ilmu. Thomas Kuhn menyebut tentang bagaimana berlakunya ‘paradigm shift’ dalam sains yang antara lain berkaitan dengan normal science dan abnormal science. Fenomena ini pula berkait rapat dengan sebuah komuniti saintifik.

Konsep komuniti saintifik ini telah dihuraikan lebih mendalam oleh John Ziman dalam bukunya ‘An Introduction to Science Studies’. Menurut beliau komuniti saintifik ini seperti juga masyarakat awam, meskipun ia adalah maya. Dalam komuniti saintifik ini ada heirarki yang berasaskan kepada autoriti ilmu. Noble Prize Winner dalam sesuatu bidang sains sudah pasti mereka yang paling berautoriti dalam bidangnya dan yang paling rendah autoritinya ialah mereka yang mempunyai ijazah dalam bidang tersebut. Heirarki dalam komuniti saintifik ini sama seperti autoriti kuasa dalam masyarakat awam. Oleh sebab itu pandangan,ulasan dan kajian seorang pemenang anugerah Noble dilihat lebih berwibawa daripada yang lainnya, sehingga ia diiktiraf sebagai ilmu dalam bidang tersebut.

Persoalannya, mengapa kita boleh mengiktiraf autoriti ilmu dalam bidang-bidang lain, tetapi tidak dalam keilmuan Islam? Sekiranya kita mengiktiraf wujudnya autoriti ilmu dalam keilmuan Islam, maka tidak timbul pertanyaan siapa yang boleh mendakwa pandangannya mewakili Islam. Jelas, pandangan yang mewakili Islam ialah pandangan para ulama yang tersohor atau muktabar yang menguasai disiplin-disiplin ilmu dalam Islam. Sekiranya ingin melihat perspektif Islam tentang sesuatu termasuk tentang Liberalisasi Perdagangan dan Liberalism, maka pandangan yang mewakili Islam ialah pandangan para Ulama. Merekalah yang paling berautoriti dalam kelimuan Islam. Berhubung dengan Liberalisasi Perdagangan dan Liberalism ini, tidak sedikit para ulama mutakhir yang telah menyentuh topik tersebut sehingga tidak sukar untuk mengenengahkan perspektif Islam tentangnya.

Friday, May 18, 2007

Pusara Di Sebuah Ladang

Menguruskan jenazah bermula daripada memandikannya sehingga kepada mengkebumikannya sudah menjadi satu perkara yang biasa semasa di Tanah air. Tetapi perkara itu menjadi agak asing di bumi Lampeter, Wales ini, disebabkan masyarakat Islam tidak begitu ramai sehingga tidak memenuhi korum untuk solat Jumaat sebagaimana pandangan mazhab Syafie. Sepanjang saya berada di sini tidak pernah saya menghadiri solat jenazah sehinggalah pada Jumaat (3 May 2007) tiga minggu yang lalu. Pada hari tersebut saya menyertai komuniti European Institute of Human Sciences (EIHS) untuk menyembahyangkan dan mengkebumikan jenazah seorang remaja 13 tahun, bernama Edward James.

Jenazah Edward ini bukan sekadar istemewa disebabkan ia adalah merupakan pengalaman pertama saya di bumi Wales ini, kerana urusan pengendalian jenazah tersebut agak lebih kurang seperti yang berlaku di mana-mana pelusuk dunia Islam yang lain. Demikian juga istimewanya pengalaman tersebut bukanlah disebabkan Edward dikategorikan sebagai orang kurang upaya yang juga disebut oleh sebahagian kita sebagai golongan istimewa. Tetapi pengalaman tersebut begitu istimewa disebabkan ada hikayat benar yang berlaku di sebalik manusia yang bernama Edward ini.

Keluarga Edward ini sememangnya tidak begitu dikenali oleh warga Islam di Lampeter ataupun sekitarnya seperti Llanybydder bukan disebabkan mereka mendiami kawasan yang agak terpencil di sebuah ladang yang berada di ceruk, tetapi mereka tidak pernah menzahirkan dan hadir bersama dalam program-program yang melibatkan warga Islam di sini. Sehinggalah pada hari kematian Edward, ibunya datang ke EIHS berjumpa dengan salah seorang daripada tenaga pengajar di sini yang lebih dikenali dengan Abu Mus'ab. Ibunya meminta supaya Abu Mus'ab menguruskannya dengan tatacara pengurusan jenazah Islam. Bermula dari sini diketahui rupanya ada warga Islam lagi yang berada di ceruk Wales.

Menurut Ibunya, mereka tidak mengetahui cara hidup Islam apalagi untuk mengamalkannya. Cuma Ibunya berbangga mengisytiharkan mereka Islam hanya disebabkan oleh surat wasiat bapanya. Menurutnya lagi, bapanya telah menyertai tentera British dalam misi ke Palestine pada tahun 1948 iaitu ketika berlaku pembentukan negara haram Israel. Sekembalinya beliau dari Palestine beliau telah mengistiharkan bahawa beliau memeluk Islam. Sewaktu beliau hampir mati, beliau telah meninggalkan surat wasiat kepada anak perempuannya (Ibu Edward) supaya berpegang teguh dengan Islam dan memastikan zuriat keturunan mereka terus berpegang dengan agama tersebut.

Ibu Edward berpegang dengan wasiat bapanya, cuma mungkin komuniti Islam yang tidak begitu ramai di sini menyebabkan beliau tiada sumber untuk memahami lebih lanjut tentang Islam. Bila beliau bertemu dengan kawan-kawan dan jiran-jirannya, beliau memberitahu tentang keislamannya. Sehinggalah pada hari kematian Edward beliau berusaha untuk mencari komuniti Islam bagi menyempurnakan jenazah anaknya menurut Islam. Bagi beliau anak-anaknya adalah muslim, walaupun suaminya adalah seorang kristian dan suaminya tidak membantah tentang keislaman mereka. Perkara ini digambarkan daripada persetujuannya untuk mengkebumikannya menurut cara Islam dan tidak ditanam di perkuburan Kristian tetapi di ladang di keliling rumah mereka.

Selepas menyembahyangkan jenazahnya, saya bersama dengan komuniti EIHS yang lain mengiringinya ke pusara dan menimbus jenazahnya. Setelah selesai Ibunya bertanya kepada Abu Mus'ab berapa kos upah untuk mereka yang telah menguruskan jenazah tersebut. Abu Mus'ab menyebut bahawa tiada kos upah kerana menguruskan jenezah tersebut adalah fardu kepada orang yang hidup dan berdosa jika mengabaikannya. Kami sempat berdoa di sisi pusara Edward dengan harapan ALlah swt akan menempatkannya bersama dengan golongan yang soleh. Kebetulan hari tersebut adalah hari Jumaat maka kami tidak dapat lama di ladang tersebut kerana sudah masuk waktu Solat Zuhur.

Sememangnya kejadian ini begitu menyentuh nurani saya, kerana ketika masyarakat bukan Islam di Malaysia khususnya begitu fobia dengan Islam sehingga banyak kes-kes mahkamah yang melibatkan penentangan terhadap kewibawaan Islam, ada seorang wanita dan anak-anaknya yang begitu berbangga dengan Islam. Beliau tidak pernah mengetahui Islam yang sebenar, mungkin hanya melalui media-media Barat yang umumnya turut fobia dengan Islam. Beliau juga mungkin tidak beramal dengan kehidupan Islam kerana tiada saluran untuk mendapatkan pendidikan seumpama itu. Tetapi beliau tetap berbangga dengan Islam dan berpegang dengan wasiat bapanya sehingga hari ini.

Saya meninggalkan ladang tersebut dengan penuh ketakjuban terhadap firman Allah swt dalam surah al-Saff "Dan ALlah akan menyempurnakan cahayanya (Islam) walaupun dibenci oleh orang-orang kafir". Dan apabila ALlah mengkehendaki memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikendaki, maka tiada siapa yang boleh menyesatkannya. Siapa sangka ada manusia seperti Edward yang Muslim hanya kerana Ibunya berpegang dengan wasiat bapanya supaya berpegang dengan Islam. Semoga ALlah mencucuri rahmat kepada Edward James dan membimbing Ibunya ke arah jalanNya yang diredhai, al-Fatihah.