Thursday, April 26, 2007

Pandangan Islam Terhadap Liberalisasi Perdagangan (Siri 4)

Dunia Islam Memerlukan Calvinisme?

Sepanjang sejarah wujud golongan Muslim yang mendukung Liberalisme dan juga Sosialisme berusaha untuk meng‘khatan’kan fahaman yang mereka dukung. Lalu timbullah konsep Liberalisme-Islam dan Sosialisme-Islam. Gelombang Sosialisme-Islam ini telah bangkit lebih dahulu malah lebih kuat seruannya khususnya semasa dekad 1960-an. Manakala gelombang Liberalisme-Islam pula lebih sepi suaranya, tetapi pengaruh mereka tetap kuat terhadap kuasa politik dunia Islam. Logik yang selalu digunakan ialah dalam Liberalisme atau Sosialisme ada prinsip-prinsip tertentu yang sesuai dan bertemu dengan titik-titik pertemuan Islam. Hakikatnya, titik-titik pertemuan tersebut hanyalah laksana mengkhatankan seseorang sedangkan beliau tidak pernah mempersaksikan Shahadatain. Oleh sebab itu, usaha membangkitkan Liberalisme-Islam dan Sosialisme-Islam ini hanyalah satu usaha untuk mengkhatankan ideologi-ideologi tersebut.

Pendekatan persis mengkhatankan inilah yang digunakan oleh Maxime Rodinson dalam bukunya Islam and Capitalism yang diterbitkan pada tahun 1966. Artikel Mustafa Akyol dalam laman sesawang Malaysia Think Tank London dilihat turut dipengaruhi oleh buku ini yang pada pengamatan saya cuba mengendurkan gelombang kebangkitan sosialisme di dunia Islam yang begitu ketara pada dekad 1960-an tersebut. Kebetulan saya memiliki naskah terjemahannya yang diterbitkan oleh Penerbit University of Texas disebabkan minat saya untuk membeli buku-buku lama. Saya mempunyai minat untuk membeli buku-buku lama kerana harganya telah turun dengan begitu rendah sekali. Pernah saya membeli buku bertajuk ‘The Limits to Growth’ yang dihasilkan oleh para penyelidik MIT pada akhir dekad 1960-an dengan harga kurang dari satu ringgit. Namun demikian ada juga buku-buku yang harganya tidak turun-turun disebabkan ideanya yang masih lestari. Kebanyakan buku-buku yang harganya turun dengan mendadak, teori dan idea yang dikemukakan sudah lapuk. Pada saya buku Maxime Rodinson ini termasuk dalam kategori buku yang boleh dibeli dengan harga yang murah pada hari ini.

Kita sering mendengar tanggapan bahawa gagasan golongan fundementalist Islam seperti Sayyid Qutb dan al-Maududi telah menyebabkan dunia Islam terus mundur dan tertinggal berbanding negara Barat. Artikel Mustafa Akyol dalam laman sesawang Malaysia Think Tank London sekali lagi memainkan ‘tali tape’ tersebut. Malah bukan sekadar gagasan harakah Islamiah, umat Islam juga dikatakan begitu dicengkami dengan budaya asetik sehingga ia dikatakan menjadi faktor keruntuhan tamadun Islam. Hujah simplistik seperti ini begitu mudah dilontarkan tetapi tidak mungkin mengaburkan kita semua daripada realiti yang sebenarnya. Sejarah pasca kemerdekaan negara-negara dunia Islam tidak pernah memberikan ruang kepada gagasan Sayyid Qutb dan al-Maududi diinstitusikan dalam mengatur tatacara berpolitik dan berekonomi. Gagasan itu hanya termaktub dalam lipatan buku-buku dan kalbu para pendukung harakah Islamiah. Demikian juga dengan budaya asetik, bukanlah budaya dominan di kalangan umat Islam hari ini, sebaliknya budaya materialistik lebih mencorakkan kehidupan mereka. Saya tidak tahu situasi di Turki, tetapi sekiranya di Malaysia budaya masyarakat hidup secara zuhud mungkin satu dari seribu.

Maka mengapa Mustafa Akyol menyalah Sayyid Qutb dan al-Maududi dan juga golongan yang mahu hidup secara zuhud sebagai punca kemunduran umat Islam. Mengapa tidak dipersalahkan Calvinist-calvinist yang lazimnya ditangan merekalah kuasa politik dunia Islam berada. Semenjak dunia Islam merdeka dari penjajahan, dunia Islam terbahagi dua sama ada mengamalkan Liberalisme atau Sosialisme. Dalam negara-negara yang mengamalkan liberalisme ini sudah ramai Calvanist-calvanist yang lahir, tetapi sampai sekarang dunia Islam termasuk Turki sendiri tidak pernah dihormati sebagai negara yang hebat pembangunannya. Pengaruh gagasan Sayyid Qutb dan al-Maududi serta asetik hanyalah secebis di kalangan umat Islam. Sebenarnya dalam dunia Islam bukan sekadar mereka seumpama John Calvin yang lahir tetapi mereka yang seumpama Martin Luther juga wujud menerajui politik dunia Islam, tetapi dunia Islam terus tertinggal.

Pandangan Islam Terhadap Liberalisasi Perdagangan (Siri 3)

Liberalisme Adalah Way of Life

Sememangnya begitu keras apabila Sayyid Qutb mengumpamakan ideologi-ideologi moden termasuklah Liberalisme dan Sosialisme sebagai berhala-berhala bentuk baru. Namun begitu sekiranya diperhatikan sememangnya telahan Sayyid Qutb telah menjelaskan hakikat tersebut. Salah satu takrif yang selalu digunakan untuk merumuskan apakah itu ideologi, ialah gagasan pemikiran yang dipercayai oleh sesebuah masyarakat dalam menyelesaikan masalah kehidupan mereka. Meskipun takrif ideologi itu sememangnya luas, tetapi elemen kepercayaan terhadap sesuatu gagasan pemikiran itu adalah antara terasnya yang utama. Oleh sebab itu, sesuatu ideologi seperti Liberalisme tidak sekadar membicarakan tentang kaedah atau tatacara mengendalikan politik atau ekonomi, tetapi ia turut mengandungi tiga persoalan utama kehidupan iaitu kepercayaan, peraturan dan etika.

Sebagai sebuah manhaj kehidupan, Islam turut terbahagi kepada tiga kandungan utama seumpama ini iaitu Akidah (kepercayaan), Syariah (peraturan termasuk perundangan) dan Akhlak (etika). Berdasarkan perbandingan tersebut maka ideologi-ideologi moden seperti Liberalisme yang lahir dari cetusan pemikiran tokoh-tokoh Barat seolah-olah cuba mengambil kedudukan agama dalam mengatur urusan kehidupan manusia. Malah dalam sejarah perkembangan ideologi-ideologi tersebut jelas memaparkan bahawa ideologi berkembang bilamana pegangan agama asal sesebuah masyarakat itu diruntuhkan. Perkara ini pernah disentuh oleh Syed Naqib al-Attas ketika membincangkan tentang sekularisme yang pada pandangan beliau bukan sekadar bertentangan dengan Islam tetapi bertentangan dengan semua agama yang utama di dunia.

Mengaitkan ideologi-ideologi ini dengan isu-isu Akidah dan Syariah acapkali diperkatakan oleh para ulama semasa. Yang kurang disentuh ialah ideologi-ideologi ini turut mencampuri urusan satu lagi kandungan utama risalah Islam iaitu Akhlak. Liberalisme sebagai contoh bukan sekadar menentukan pegangan dan perundangan sesebuah negara, malah turut menjustifikasikan sistem nilai sehingga merumuskan manakah amalan yang terpuji dan manakah amalan yang tercela. Hari ini boleh dikatakan sistem nilai yang berteraskan Liberalisme lah yang telah mencorakkan moral dan etika masyarakat global. Prinsip-prinsip moral dan etika dalam Liberalisme antaranya seperti yang diasaskan oleh Frank H. Knight telah menjadi sistem nilai global sehingga mempengaruhi masyarakat dalam menentukan sesuatu tingkahlaku. Ringkasnya, Liberalisme telah menunjuki satu cara hidup baru yang meliputi tiga persoalan utama kehidupan manusia daripada persoalan kepercayaan dan peraturan sehinggalah persoalan etika.

Bagaimanapun saya tidak bersetuju sepenuhnya dengan telahan seperti ini iaitu melihat Liberalisme sebagai berhala atau agama bentuk baru pada zaman moden yang tiada kaitan dengan agama yang sedia ada. Sebaliknya kelahiran Liberalisme tidak dapat dipisahkan daripada pengaruh agama Kristian sebagaimana disebut oleh Max Weber dalam ‘The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism’. Pandangan Waber ini tidak begitu popular kerana rata-rata meyakini bahawa kelahiran Liberalisme sepertimana juga ideologi-ideologi yang lain adalah di atas semangat meruntuhkan dan meminggirkan agama. Sekiranya pandangan Waber dijadikan neraca, maka kemunculan Amerika Syarikat, United Kingdom dan lain-lain blok Liberalisme adalah di atas pengaruh Kristian Protestant dengan dukungan Zionisme yang mewakili pengaruh Yahudi.

Dalam konteks hari ini, mereka yang paling kuat seterunya dengan Islam bukanlah Vatican tetapi kuasa-kuasa besar tersebut khususnya Amerika Syarikat sehingga tidak ada satu wilayah yang bergolak dalam dunia Islam hari ini, melainkan wujud camputangan Amerika Syarikat. Maka golongan Yahudi dan Nasrani yang dimaksudkan dalam ayat 120 surah al-Baqarah dalam konteks hari ini adalah merujuk kepada kuasa-kuasa besar ini yang ideologi negara mereka adalah Liberalisme. Menyedari hakikat tersebut, Liberalisme dan Islam masing-masing mewakili cara hidup tersendiri, yang sedang dan akan bertembung pada dekad-dekad mendatang. Walaupun di sana wujud titik-titik pertemuan antara Liberalisme dan Islam, tetapi jurang perbezaan dan pertembungan antara keduanya adalah lebih ketara.

Tuesday, April 24, 2007

Pandangan Islam Terhadap Liberalisasi Perdagangan (Siri 2)

Wacana Islam Masih Relevan

Dunia Islam masa kini sebenarnya sangat terhutang budi dengan dua orang tokoh gerakan Islam iaitu Sayyid Qutb dan al-Maududi yang telah memberi respons yang sempurna terhadap pertembungan dua ideologi moden yang dominan iaitu Liberalisme dan Sosialisme. Kedua mereka telah mengemukakan wacana Islam tentang ideologi-ideologi tersebut seraya mengemukakan perspektif Islam tentang perekonomian dan perdagangan. Sayyid Qutb telah mengemukakan mauqif Islam terhadap ideologi-ideologi tersebut manakala al-Maududi telah merumuskan sistem perekonomian dan perdagangan menurut perspektif Islam. Selain daripada kedua mereka terdapat ramai lagi tokoh gerakan Islam yang telah tampil mengemukakan pendirian Islam terhadap ideologi-ideologi tersebut.

Maka tidak ada sebab para pendukung harakah Islamiah mencari perspektif lain dalam menetapkan pendirian terhadap ideologi-ideologi tersebut khususnya perspektif Liberalisme seperti yang dikemukakan oleh WSWJ. Pertembungan kedua-dua ideologi Liberalisme dan Sosialisme sukar dilihat penghujungnya. Teori The End of Ideology yang dikemukakan oleh Daniel Bell yang pernah menarik perhatian ramai pada dekad 1960-an kelihatan menjadi kenyataan khususnya selepas keruntuhan negara-negara blok timur pada penghujung dekad 1980-an. Tetapi idelogi Sosialisme terus berdiri dalam bentuk yang lain malah mula mendapat tempat di negara-negara Amerika Latin. Sosialisme dalam bentuk yang lebih lunak seperti sosial-demokratik terus mendapat tempat termasuk di negara-negara Barat sendiri. Situasi ini memperlihatkan bukan sahaja teori The End of Ideology tidak tepat malah teori gantiannya The End of an Ideology juga tidak menepati ramalannya.

Mereka yang cenderung kepada kedua-dua ideologi Liberalisme dan Sosialisme ini akan terus berwacana untuk menegakkan fahaman masing-masing sebagai contohnya dalam isu ‘Leberalisasi Perdagangan’ dan isu ‘Globalisasi’. Wacana seperti ini dilihat akan berterusan sehingga masing-masing berusaha untuk merebut kuasa politik bagi melaksanakan fahaman masing-masing. Teori The End of History oleh Francis Fukuyama yang menyatakan akan zahir hanya satu kuasa tunggal (Liberalisme/ Demokrasi) menentukan halatuju global kelihatan tepat pada awalnya, tetapi sekali lagi ia tinggal sebagai salah satu teori sains sosial yang pernah muncul dalam wacana akademik. Oleh sebab itu, tiada petanda perdebatan antara penegak kedua-dua ideologi ini akan berakhir, sekaligus menamatkan falsafah sejarah yang dikemukakan oleh Karl Marx seperti yang disindir oleh Fukuyama.

Menyedari hakikat tersebut, artikel WSWJ “Penghapusan Sekatan Perdagangan Satu Kewajipan”, “Globalisasi Membawa Kemakmuran” dan beberapa artikel yang dipaparkan dalam laman sesawang Malaysia Thinktank London sekadar memutarkan ‘tali tape lama’ (meminjam perumpamaan Hj Wan Mutalib Embong) dalam meneruskan perdebatan kedua-dua ideologi tersebut. Para pembaca boleh melihat pandangan balas terhadap isu-isu yang dibangkitkan dalam artikel-artikel tersebut paling mudah dengan melihat buku-buku dan artikel-artikel Dr Chandra Muzaffar. Saya sempat menelaah buku-buku dan artikel-artikel Dr Chandra ketika saya diminta mengambil alih salah satu kursus Sarjana Dialog Peradaban yang dikendalikannya serta menyudahkan dua bab yang ditulis dalam buku Teks Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) selepas kontrak beliau sebagai Professor ditamatkan. Pandangan Dr Chandra tentang isu liberalisasi perdagangan dan globalisasi lebih mantap daripada artikel-artikel yang disajikan dalam laman sesawang Malaysia Thinktank London.

Kalaupun tidak mengemukakan pendirian Islam tentang isu-isu terkini liberalisasi perdagangan dan globalisasi, pada peringkat awal saya begitu mengharapkan sekurang-kurangnya daripada laman sesawang tersebut saya boleh menelaah ‘skrip baru’ liberalisme atau neo-liberalisme bagi menangani jurang kemiskinan global, pembasmian ‘kasino matawang’, penghapusan penghomogenan (homogenisation) budaya, penyelesaian krisis alam sekitar global atau paling kurang penyekatan proses penyahindustri (deindustrialisation) yang hanya menguntungkan pemodal. Mungkin juga telah muncul lagi tokoh seumpama Thomas Hill Green atau John Maynard Keynes untuk meluruskan pendukung liberalisme. Malangnya, artikel-artikel yang dipaparkan seperti mengulangi slogan Joseph Rudyard Kipling bagi menghalalkan penjajahan Barat ke atas dunia lain.

Persoalannya mengapa bukan perspektif Islam yang dikemukakan dalam membicarakan isu liberalisasi perdagangan dan globalisasi. Kalaupun pandangan Sayyid Qutb dan al-Maududi selalu dianggap begitu keras, maka sekurang-kurangnya pandangan alternatif seperti Malik Bennabi atau lain-lainnya. Pada hari ini dunia Barat sendiri telah ‘celik mata’ untuk memahami perspektif agama Timur tentang perekonomian dan perdagangan seperti gagasan ekonomi Buddha ‘Small is Beautiful’ dan gagasan ekonomi Hindu ‘Village Economy’. Maka sebagai pendukung harakah Islamiah seharusnya ditonjolkan perspektif Islam yang lebih kamil dan mutakamil sekurang-kurangnya untuk dilaksanakan di sebuah negara yang dikuasai oleh orang Islam seperti Malaysia.