Sunday, December 31, 2006

Ajaran Sesat Pasca Modern

Saya baru membaca artikel Raja Petra Kamarudin 'Does an Islamic State Really Exist' (http://malaysia-today.net/blog2006/holds.php?itemid=1360#c) dan turut membaca komen-komen yang berkaitan dengannya. Daripada artikel tersebut beliau cuba menafikan wujudnya perundangan Islam sekaligus menolak kewujudan negara Islam. Artikel tersebut mengingatkan saya kembali terhadap satu forum yang saya sertai bersama Eddin Khoo (anak Khoo Kay Kim) dan Jazilus Sakhok (Muslim Liberal Indonesia) anjuran Institut Kajian Dasar (IKD) pada 5 Mei 2005 bagi mengupas buku Ali Abd Raziq al-Islam wa al-Usul al-Hukm. Forum tersebut turut dihadiri oleh Zainah Anwar (Sister in Islam) dan Lee Ban Chen (kolumnis).

Sebagai seorang muslim, saya mempertahankan kedudukan hukum Islam dan sistem politik yang terkandung dalamnya. Tetapi bukan mudah untuk mengemukakan pendirian di tengah-tengah kepungan golongan progresif dan liberal seperti ini. Dalam forum itu, saya tidak mahu mengulas perbahasan tentang kedudukan perundangan dan siasah dalam Islam kerana saya pasti akan diserang dari segenap penjuru, sebaliknya saya mengalih perbincangan bertapa perlunya autoriti dan methodologi dalam disiplin ilmu. Saya mengambil contoh Ali Abd Raziq sendiri dalam menulis buku tersebut masih cuba mematuhi autoriti dan methodologi dalam disiplin ilmu-ilmu Islam, sedangkan ramai pihak yang cuba mengulas tentang kandungan Islam tidak mematuhi kehendak tersebut.

Seterusnya saya mencadangkan mereka yang tidak memenuhi kelayakan autoriti dan methodologi ilmu-ilmu Islam tidak membahaskan kandungan Islam (Islamic Studies) sebaliknya mengkaji tentang anthropologi dan sosiologi masyarakat Muslim (Muslim Studies). Eddin Khoo ternyata terasa dengan cadangan saya dan menganggap itu hanyalah isu-isu semantik. Setelah selesai forum ada beberapa peserta dari pimpinan PKPIM (ABIM) bertemu dengan saya bagi melahirkan betapa terkejutnya mereka dengan penganjuran program IKD (Program Islam Tanwiri) tersebut dan mencadangkan wujudnya satu usaha bersama untuk menangkis serangan terbaru terhadap umat Islam di Malaysia.

Baru-baru ini saya membaca sebuah buku yang bertajuk 'Muslim Progressive' yang disusun oleh Omid Safi yang menjelaskan aliran pemikiran mereka dan pendirian mereka terhadap kandungan ajaran Islam. Di Malaysia sendiri kita telah melihat beberapa individu yang dahulunya komited dengan fikrah Gerakan Islam telah menukar haluan mereka kepada Muslim Progressive seperti Khalid Jaafar dan Fathi Aris Omar. Malah kadang-kadang mereka bangga dikatakan sesat kerana beraliran dengan pemikiran tersebut. Malangnya tidak ramai dari kalangan kita anggota Gerakan Islam bertindak berhadapan dengan golongan-golongan seperti ini.

Yang terbaru seruan Mufti Perlis supaya dihentikan pencegahan mungkar demi menjaga nama baik Islam, jelas menunjukkan bahawa kita semakin tertekan untuk menerima pengaruh pemikiran Muslim Progressive ini. Sepanjang yang saya kenali Dr Asri ini tidak pernah mahu mengalah bila bertembung dengan mana-mana pihak yang bertentangan dengannya. Tetapi agak menghairankan bila dalam isu seperti ini yang menuntut ketegasannya, beliau kelihatan lunak. Kenyataan beliau paling menggembirakan golongan yang melakukan mungkar dalam isu The Zouk beberapa tahun dahulu serta golongan yang cuba menghapuskan polisi moral di bawah kuatkuasaan jabatan agama.

Serangan pemikiran terhadap Islam telah mula menyelinap dalam bentuk yang baru walaupun dengan topik yang lama. Serangan tersebut masih lagi dalam bentuk putar-belit fakta dan melakukan tafsiran bebas terhadap fakta tersebut. Usaha golongan orientalis sejak sekian lama masih berterusan, tetapi dalam bentuk baru iaitu melalui badan-badan NGOs yang mereka gelar sebagai civil society. Sekiranya kita membaca buku-buku sains politik mutakhir ada tanggapan bahawa halatuju dunia pasca moden ini akan ditentukan oleh polar golongan ini. Golongan civil society ini sudah tumbuh di mana-mana sahaja yang mempunyai dana yang besar tidak diketahui daripada mana sumbernya.

Ramai dari kalangan kita yang meremehkan pengaruh golongan ini memandangkan keahlian mereka bukanlah seramai mana. Tetapi kita boleh lihat sendiri bagaimana lobi-lobi yang mereka lakukan telah banyak mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang dibuat. Golongan ini berdiri di atas landasan hak asasi dan kebebasan (freedom) untuk mengembangkan ideologi mereka. Dengan erti kata lain, gerakan penyebaran pemikiran orientalis bukan lagi melalui saluran akademik seperti pengajaran di Universiti dan penerbitan buku-buku sebagaimana yang berlaku sebelum daripada ini. Hari ini gerakan tersebut telah sampai ke akar-umbi masyarakat melalui golongan yang menggelarkan diri mereka civil society.

Di Malaysia gerakan civil society seperti ini sudah mula muncul dan mendapat tempat dalam posisi-posisi yang strategik. Mereka berperanan bersama-sama dengan parti pemerintah dan parti pembangkang. Individu-individu seperti Raja Petra Kamarudin, Khalid Jaafar dan Fathi Aris Omar sememangnya dikenali sebagai mereka yang rapat dengan golongan reformasi semasa era tersebut pada akhir 1990-an. Hari ini, mereka semakin rakus menghala muncung senjatanya kepada Gerakan Islam. Jurang golongan civil society seperti ini dengan Gerakan Islam semakin hari semakin melebar, mungkin sudah sampainya masanya kita tidak lagi bersekongkol dengan mereka.

Bagi menghadapi golongan seperti ini, mahu tidak mahu Gerakan Islam perlu bertindak sebagai satu polar berlawanan iaitu mewujudkan barisan civil society yang pro-Islam. Perkara ini telah diusahakan oleh Gerakan Islam di Malaysia seperti penubuhan FORKAD, BADAI dan ACCIN. Mereka telah bergerak dengan sedaya-upaya mereka tetapi lebih dalam bentuk mendesak tidak dalam bentuk berdebat. Kita perlu menerima hakikat bahawa Gerakan Islam di Malaysia masih kekurangan golongan yang boleh berhadapan dengan golongan ini secara debat intelektual seperti tokoh-tokoh Zakir Naik, Azzam Tamimi dan lain-lain. Siapakah yang boleh mengisi vakum ini, kalau bukan kita?
Perlis Bakal Menjadi Hadyai Malaysia?

Boleh dikatakan mengejutkan juga bila Mufti Perlis bersuara menggesa supaya penguatkuasa Jabatan Agama Islam menghentikan serbuan bagi mencegah kemungkaran, sedangkan beliau sebelum ini begitu dikenali sebagai seorang yang tidak mahu beralah khususnya dalam perbezaan furu'. Dan lebih menghairankan bilamana seorang mufti tidak menyokong usaha-usaha yang dilakukan oleh pegawai-pegawai di bawahnya bagi menguatkuasakan undang-undang yang sudah termaktub di bawah pihak berkuasa agama. Apakah gesaannya ini bermaksud supaya undang-undang yang mengawal akhlak atau disebut oleh golongan Muslim Liberal sebagai 'polisi moral' itu tidak lagi diperlukan.

Sememangnya undang-undang yang termaktub di bawah pihak berkuasa agama jauh dari menepati hukum-hukum yang termaktub dalam al-Quran dan al-Sunnah kerana terpinggir hukum jenayah Islam yang sebenar. Tetapi dalam persoalan mencegah kemungkaran sekurang-kurangnya ada kuasa yang diberi kepada pihak penguatkuasa untuk melaksanakan kewajipan tersebut. Dalam fiqh Islam golongan penguatkuasa ini bolehlah digolongan sebagai Muhtasib iaitu mereka yang menegakkan Hisbah. Persoalan Hisbah dan Muhtasib ini telah dibahaskan panjang lebar oleh para ulama antaranya al-Mawardi dalam al-Ahkam al-Sultaniyyah.

Persoalannya mengapa Mufti Perlis dan mereka yang membelakanginya tidak merujuk kepada penjelasan-penjelasan ini supaya boleh memberi pandangan yang lebih menepati maksud syariah. Kuasa yang diberi kepada pihak penguatkuasa agama (muhtasib) ini sudah tentu telah dibahaskan panjang lebar oleh para mufti sebelum ini termasuk dalam persoalan yang berkaitan dengan serbuan (Iqtiham). Kita yakin mufti-mufti yang ada tidak terlepas pandang terhadap larangan al-Quran dalam surah al-Hujurat ayat 12 supaya tidak melakukan pengintipan bagi mendedahkan keaiban orang lain (la tajassasu). Demikian juga dengan para ulama silam dalam menetapkan bidang kuasa muhtasib pasti tidak terlepas pandang terhadap ayat tersebut.

Dalam Fiqh Islam antaranya dalam kitab al-Mawardi tersebut menyatakan bahawa hisbah ialah menyuruh kepada maaruf apabila nyata (zhohara) ia diabaikan, dan mencegah kemungkaran apabila nyata ia dilakukan. Para ulama menyatakan bahawa tugas ini adalah tugas yang amat mulia dan sebenarnya menjadi tanggungjawab semua muslim. Apakah yang dimaksudkan dengan zhohara atau nyata dalam Fiqh Islam? Adakah ia bermaksud sesuatu yang kelihatan boleh dilihat dengan mata? Kalau begitu bagaimana mereka boleh menafsirkan ayat al-Quran surah al-Nur ayat 31 yang melarang dizahirkan perhiasan dan dihujung ayat tersebut melarang wanita menghentak-hentak kaki untuk memberi tahu apa yang disembunyikan dari perhiasannya. Bukankah bermaksus sesuatu yang boleh didengar dengan telinga juga termasuk dalam kategori menzahirkan perhiasan?

Islam memang melarang umatnya mengintip untuk mendedahkan keaiban atau aurat orang lain seperti ayat surah al-Hujurat tersebut, sebagaimana juga dalam ayat tersebut melarang mengumpat. Akan tetapi larangan tersebut perlu dilihat beradasarkan konteksnya. Mengapa dalam Ilmu Jarh wa al-Taadil dibenarkan menerangkan keburukan seseorang perawi? Perkara berkaitan dengan tajassus dalam konteks melaksanakan hisbah ini telah dijelaskan oleh al-Mawardi di mana ia dibenarkan dalam konteks tertentu. Malah al-Nawawi mengambil pandangan ini dalam mensyarahkan hadith yang berkaitan mencegah kemungkaran dalam kitab Syarah Sahih Muslim.

Hadith tentang mencegah kemungkaran ini turut diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunannya. Dalam mensyarahkan hadith ini, Abu Thayyib pengarang Aunul Ma'bud (syarah Abu Dawud) menyatakan bahawa yang dimaksudkan 'Man Roaa Munkaran' ialah sesiapa yang mengetahui kemungkaran. Mengetahui kemungkaran itu tidak semestinya hanya dengan melihat tetapi melalui deria-deria yang lain. Seorang ulama mutakhir, Abd Karim Zaidan dalam kitab Usul al-Daawah menyatakan bahawa yang dimaksudkan zahirnya kemungkaran itu ialah yang diketahui padanya tanpa perlu pengintipan iaitu melalui pendengaran, penglihatan, bau, sentuh dan rasa kerana kelima-lima deria tersebut adalah cara untuk mengetahui sesuatu.

Oleh kerana itu, kata Abd Karim Zaidan sekiranya kemungkaran dalam sesebuah rumah itu nyata melalui jalan mendengar tangisan atau jeritan (seperti meminta pertolongan) maka muhtasib boleh menyerbu atau mencerobohnya. Dan katanya lagi termasuk juga dalam pengertian zahirnya kemungkaran itu ialah apabila telah melampaui keraguan berlakunya kemungkaran dalam sesebuah tempat, maka wajib muhtasib memasukinya untuk mencegah kemungkaran tersebut. Sebagai contoh sekiranya jiran mendengar anak perempuan sebelah rumahnya menjerit kerana dirogol oleh bapanya (sumbang mahram), mereka wajib mereka menceroboh untuk mencegahnya.

Kemungkaran sebenarnya lebih luas daripada maksiat. Kemungkaran adalah sesuatu perlakuan yang boleh menyebabkan kafasadan (kerosakan) umum dan mencemar syi'ar Islam walaupun mungkin pelakunya tidak berdosa. Sebagai contoh sekiranya seorang gila berbogel dalam masjid atau seorang budak yang belum baligh minum arak, mereka tidak berdosa kerana tiada akal dan bebanan mukallaf padanya. Tetapi perkara yang mereka lakukan adalah mungkar yang wajib dicegah. Sesuatu perbuatan maksiat meskipun yang dilakukan secara sembunyi tetapi sehingga mencetuskan kefasadan umum dan mencemar syi'ar Islam, maka ia juga termasuk dalam zahirnya kemungkaran.

Hari ini perlakuan zina atau bersekedudukan telah berlaku secara berleluasa sehingga disebut dalam parlimen beberapa tahun yang lalu, jumlah kelahiran anak luar nikah sangat mengejutkan. Bilangan bayi yang dibuang di tempat sampah dan tandas telah menjadi peristiwa yang ketara. Pemuda dan remaja Islam yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah dan arak sangat membimbangkan. Golongan bohsia dan bohjan yang pernah digembar-gemburkan dahulu sebenarnya masih bertambah. Kesemua ini merupakan pentunjuk tentang kefasadan umum dan pencemaran syi'ar Islam yang sedang berlaku di negara kita. Dalam Fiqh, jalan-jalan yang menuju kepada kefasadan umum ini mesti dicegah.

Kaedah Sadduz al-Dzara'i iaitu menutup jalan-jalan yang menuju kepada perbuatan terlarang adalah termasuk sebahagian daripada kaedah memutuskan hukum. Hari ini kebanjiran anak-anak luar nikah yang kemudiannya dibuang dan dibunuh secara kejam, saya percaya bukan dilakukan oleh mereka yang berzina di taman-taman bunga atau tepi jalanraya sahaja, tetapi mereka yang melakukannya di hotel dan di rumah. Kalau demikian jalan-jalan yang menuju kepadanya harus ditutup antaranya dengan memberi kuasa kepada muhtasib untuk memasuki premis persendirian bilamana maklumat yang diterima melampaui keraguan yang munasabah.

Kita percaya bahawa pihak penguatkuasa agama dilatih dengan adab-adab yang telah digariskan oleh para ulama terhadap seseorang muhtasib. Para ulama Islam telah menulis panjang lebar tentang adab-adab muhtasib termasuk dalam soal yang berkaitan dengan penyerbuan dan pengintipan. Antaranya Abd Karim Zaidan sendiri menulis dalam kitab Usul al-Daawah tentang perkara itu. Sebab itu Mufti Perlis sepatutnya mencadangkan supaya dipastikan para penguatkuasa agama ini menuruti adab-adab seorang muhtasib bukannya menyuruh supaya dihentikan operasi pencegahan mungkar di hotel dan rumah persendirian.

Sekiranya benarlah laporan akhbar tentang saranan Mufti Perlis itu, maka apa bezanya Malaysia dengan kota-kota dunia yang dikenali dengan industri perdagangan seksnya seperti Hadyai dan Bangkok. Di sana kegiatan pelacuran bukan dilakukan secara terbuka di taman bunga, tepi jalan atau tempat-tempat terbuka yang lain. Kegiatan itu berlaku di hotel-hotel, rumah-rumah tumpangan dan rumah-rumah persendirian. Apakah kita sanggup melihat Perlis bakal menjadi Hadyai Malaysia sekiranya undang-undang yang memberi kuasa kepada para penguatkuasa ini ditarik balik?

Sunday, December 10, 2006

Sendiwara Di Sebalik Isu Utusan-NSTP
Oleh: Abu Nasr

Saya sedikitpun tidak bimbang sekiranya penggabungan itu benar-benar berlaku kerana tiada apa lagi yang boleh diharapkan terhadap kedua-dua syarikat dari segi kebebasan media di negara ini. Kedua-dua syarikat sama ada bergabung atau tidak adalah milik Umno dan merekalah yang menentukan perjalanannya. Demikian juga saya tidak bimbang sekiranya penggabungan itu akan menenggelamkan suara Melayu khususnya berkaitan dengan peranan yang dimainkan oleh Utusan Malaysia. Kalau saya diberi hak untuk menilai peranan Utusan Malaysia pada hari ini dalam menyambung suara Melayu, saya akan memberikan markah paling tinggipun 5 daripada 100.

Masih terngiang-ngiang di telinga, bila mendengar rintihan pejuang-pejuang Melayu dalam Kongres Kepentingan Bangsa di UTM Jalan Semarak hujung tahun lalu bahawa komentar-komentar mereka tidak mendapat tempat termasuk di Utusan Malaysia. Bila Koh Tsu Koon dari Gerakan menyatakan bahawa mereka tetap mempertahankan pengajaran Sains dan matematik dalam bahasa ibunda, tiba-tiba sahaja komentar ini mendapat tempat dalam akhbar-akhbar perdana berbahasa Melayu. Tetapi bila pejuang-pejuang bahasa Melayu berbuih-buih mulut memberi komentar tentang pendirian yang sama sebelumnya, langsung tidak keluar di dada akhbar-akhbar tersebut.

Pendirian saya untuk tidak membimbangi gabungan tersebut semakin kelihatan kewajarannya bilamana Khairi Jamaluddin bersuara bahawa beliau mahu isu tersebut dipertimbangkan sehingga ke akar-umbi. Kenyataan Khairi menggambarkan besar kemungkinan gabungan tersebut tidak berlaku. Kalau demikian betapa kita telah membuang masa untuk membimbangi penggabungan tersebut, sehingga media-media alternatif sama ada versi elektronik atau versi cetak saban hari memainkan isu ini. Sedangkan kalaulah penggabungan itu sama ada jadi ataupun tidak, orang Melayu tidak rugi apa-apa bak kata pepatah 'datangpun tidak membawa untung, pergipun tidak membawa rugi'.

Kalau demikian mengapa isu-isu penggabungan ini menjadi sensasi? Mungkinkah ada isu-isu lain yang lebih memerlukan perhatian rakyat yang disembunyikan? Sememangnya inilah mainan peneraju media iaitu memperkotak-katikkan isu untuk mengelirukan rakyat. Pada pandangan saya, isu Penggabungan tiga syarikat perladangan yang mempunyai kaitan dengan kepentingan rakyat khususnya orang-orang Melayu adalah lebih menuntut perhatian media-media alternatif. Penggabungan ini adalah merupakan monopoli terhadap sejumlah tanah pertanian yang luas khususnya dalam negara ini. Sehingga kini masih tidak diketahui hujung-pangkalnya isu penggabungan tersebut.

Berbeza dengan isu penggabungan Utusan-NSTP, sehingga ke kelambu Mesyuarat MT Umnopun diketahui oleh media alternatif siapa yang sokong penggabungan, siapa yang tentang. Sebaliknya dalam isu penggabungan syarikat perladangan tersebut masih-masing hilang sumber maklumat, apa sebenarnya yang berlaku? Media-media alternatif hanya menyiarkan beberapa ketika isu tersebut, manakala para pemimpin pembangkang dan NGOs sekadar tunggu dan lihat ataupun memantau perkembangan. Sehingga hari ini masih wujud 1001 persoalan tentang Penggabungan Syarikat Perladangan tersebut yang kesemuanya hampir ditenggelamkan oleh isu penggabungan Utusan-NSTP.

Saturday, December 09, 2006

Antara Gerakan Tajdid, Salafiyyah dan Reformis Agama (Siri2)

Kemunculan Zaman Pencerahan (Age of Enlightenment) di Eropah seharusnya juga dilihat latarbelakangnya daripada zaman pertengahan (medieval) dan sifat-sifat golongan eklesiastik pada ketika itu. Tradisi kristian sebenarnya telah bercampur dengan falsafah yunani khususnya Neo-Platonisme dan Scholastic sehingga sukar dibezakan dengan sumber kitab mereka. Sebagai contoh doktrin Geocentric serta doktrin Mikrocosmic dan Makrocosmic adalah hasil pemikiran Yunani yang telah dibaptiskan sehingga dianggap sebagai doktrin suci kristian. Dalam sejarah Islam percampuran itu hampir tidak berlaku, malah telah ditapis antaranya oleh tokoh-tokoh seperti al-Ghazali. Kemasukan anasir-anasir Falsafah Yunani yang dibawa oleh tokoh-tokoh Masyaiyyun (peripetetik) dan Muktazilah telah ditentang secara berterusan oleh tokoh-tokoh Islah Muslim di zaman masing-masing.

Sebahagian ahli falsafah Barat menyebut sebelum berlakunya pencerahan berlaku terlebih dahulu Revolusi Saintifik yang merupakan titik tolak perubahan epistemologi Barat. Peristiwa ini ditunjangi oleh beberapa pemikiran revolusioner seperti kemunculan doktrin Heleocentric oleh Coppernicus dan doktrin Mechanistic Newton. Pencerahan juga adalah hasil daripada semangat Humanisme yang meletakkan fungsi rasional (akal) mengatasi wahyu sehingga mempengaruhi Descartes dengan kata-katanya 'I Think therefore I am'. Sekiranya faktor inilah yang dijadikan bandingan untuk mensabitkan golongan Islah dalam masyarakat Islam, maka golongan yang sebanding dengannya ialah seperti al-Farabi, Ibn Sina dan Ibn Rushd yang disebut sebagai masyaiyun dan golongan mu'tazilah, bukannya Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim yang dikenali sebagai salafiyyah.

Golongan salafiyyah yang selalu dikaitkan dengan gerakan Islah ini jauh sekali dibandingkan dengan gerakan Humanisme kerana pandangan mereka yang keras terhadap peranan akal antaranya pendirian mereka terhadap Tafsir Bi al-Ra'yi. Adapun golongan pertengahan seperti al-Ghazali agak lebih toleran dalam konteks penerimaan peranan akal. Bagaimanapun al-Ghazali selalu dianggap golongan mutakallimin atau dalam bahasa ilmu Barat disebut golongan ortodoks. Malah al-Ghazali juga selalu dikenali sebagai tokoh yang menghancurkan rasional sehingga menyebabkan kebekuan pemikiran dunia Islam. Mungkin beliau seperti Galen yang mengasaskan falsafah teleologi yang selalu dianggap sebagai doktrin yang melumpuhkan kecerahan zaman Yunani.

Sepertimana al-Ghazali diserang oleh golongan filosof seumpama Ibn Rushd selepas kematiannya, beliau juga turut diserang oleh golongan salafiyyah selepas kematiannya. Sedangkan al-Ghazali mempunyai pendirian yang tersendiri tentang falsafah sehingga mekarnya falsafah Islam daripadanya dan mempunyai pendirian tersendiri tentang salafi sehingga mempunyai pengaruh yang besar dalam perbahasan tauhid. Boleh jadi jalan pertengahan yang ditempuhinya lebih menepati Islah sekiranya bersandarkan kepada konsep Islah seperti yang selalu disebut, iaitu kembali berpegang kepada sumber yang asal lalu memperkukuhkannya sebagai landasan untuk membangunkan semula umat dan pada masa yang sama Islah juga selalu dikaitkan dengan pembebasan dari kebekuan iaitu mengiktiraf peranan akal. Maka jalan yang dirintis oleh al-Ghazali lebih menepati kedua-duanya.

Bagaimanapun untuk menafikan peranan Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim serta mereka yang hadir lewat selepasnya seperti Muhammad bin Abdul Wahab dan al-Shawkani sebagai golongan Islah adalah tidak wajar sama sekali. Mereka dikenali sebagai golongan yang menyeru kembali kepada sumber yang asal di samping meletakkan kedudukan akal pada peranannya yang sebenar di sisi Islam. Yang jelas mereka tidak boleh disamakan seperti Descartes, Locke, Hume, Voltaire dan lain-lain tokoh reformis Barat yang memimpin Zaman Pencerahan di Eropah. Malah lebih tegas lagi gerakan Islah dalam masyarakat Islam sama sekali tidak boleh disebandingkan dengan gerakan Reformasi dalam masyarakat Kristian. Kalau gerakan Refomasi hendak dilabelkan terhadap mana-mana golongan dalam masyarakat Islam, yang sesuai dengannya ialah Masyaiyyun dan Muktazilah, bukannya Salafiyyah.

Friday, December 01, 2006

Odysseus Moden Di Kampung Berembang

Saya baru selesai membaca tulisan Aldo Leopold bertajuk The Land Ethics dalam A Sand County Almanac yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1949. Dalam tulisannya, Leopold memulakan tulisannya dengan mengambil iktibar daripada tindakan Odysseus yang baru kembali dari peperangan di Troy, menggantung beberapa hamba perempuannya yang disyaki membuat salahlaku semasa ketiadaannya. Menurut Leopold, bagi Odysseus tindakannya tidak dikira salah malah tidak melanggar tatasusila kemanusiaan kerana hamba perempuan pada perkiraannya hanyalah harta bukan manusia. Sekiranya peristiwa Yunani purba itu berlaku pada masa kini, maka pertimbangan kemanusiaannya akan jauh berbeza. Oleh sebab itu Leopold menyarankan supaya pertimbangan kemanusiaan pada masa kini diperkembangkan supaya turut melibatkan komponen alam dan kehidupan yang lain seperti tanah, haiwan dan tumbuhan. Dengan ertikata yang lain manusia seharusnya melayan kesemuanya seumpama manusia bukannya harta yang boleh dipergunakan sesuka hati.

Malangnya usia Leopold tidak menjangkau ke zaman ini, sekiranya beliau masih hidup pasti boleh menyaksikan bagaimana manusia melayan manusia yang lain seperti hamba perempuan Odysseus kalaupun tidak seperti haiwan. Odysseus moden itu muncul lagi di Kampung Berembang, yang telah bertindak di luar pertimbangan kemanusiaan terhadap golongan marhain yang menuntut keperluan asasi kehidupan mereka. Menuntut keperluan asasi kehidupan merupakan satu perjuangan yang bukan sahaja diiktiraf oleh PBB tetapi juga dituntut oleh Islam. Antara keperluan asasi kehidupan itu ialah tempat tinggal (settlement) yang sewajarnya menjadi keutamaan lebih daripada pembangunan hartanah yang lain. Apa ertinya gedung perniagaan mewah, bangunan pentadbiran megah dan kota pelancongan indah, kalau rakyat sendiri merempat di bawah khemah-khemah. Namun pertimbangan seperti ini tidak mungkin singgah di hati mereka yang seumpama Odysseus.

Pendudukan Kampung Berembang bukannya mengharapkan penempatan mewah seperti istana Zakaria Deros atau seperti kompleks kediaman Exco Kerajaan Selangor di Seksyen 7 Shah Alam, tetapi mengharapkan hanya penempatan sementara yang sesuai seperti yang dijanjikan. Mereka bukannya menghalang pembangunan di kawasan tersebut tetapi sekadar meminta penangguhan sehingga segala urusan perbincangan dan diplomasi selesai. Terdesak sangatkah Kerajaan Negeri Selangor dan pemaju kesayangannya sehingga penangguhan itu tidak boleh dilakukan sekurang-kurangnya sehingga bulan April 2007? Sebelum ini mereka telah dijanjikan dengan flat kos rendah di kawasan tersebut dengan sejumlah pampasan. Malangnya flat yang dijanjikan tidak dapat didirikan kerana faktor kesesuaian tanah yang tidak memungkinkan didirikan bangunan tinggi bagi flat kos rendah sepertimana yang selalu disuapkan kepada rakyat marhain.

Di sinilah timbul seribu satu persoalan tentang perancangan pembangunan di kawasan tersebut. Wujudkan satu perancangan yang saksama dengan mengambil kira keperluan rakyat dalam membangunkan kawasan tersebut atau sekadar menerima cadangan satu pihak daripada pemaju? Mengapa tiada satu kajian mendalam dalam semua aspek sehingga masalah penempatan selepas pengambilalihan tanah tersebut tidak seharusnya timbul. Mengapa sehingga hari ini, rakyat tidak mengetahui apakah rancangan sebenar pembangunan di kawasan tersebut selain daripada projek Storm Water Management dan Road Tunnel (Smart)? Rangkuman daripada persoalan-persoalan tersebut, menyerlahkan hasrat sebenar Kerajaan Negeri sama ada mereka menyokong rakyat atau menyokong pemaju. Slogan 'Kami Menyokong Rakyat' seperti yang diwarwarkan oleh Pak Lah semasa kempen Pilihanraya Umum yang lalu hanyalah seperti 'menanam tebu di bibir mulut'.

Begitu menyedihkan bilamana Menteri Besar Selangor langsung tiada pertimbangan kemanusiaan terhadap penduduk Kampung Berembang tersebut. Khir Toyo seharusnya menyedari bahawa dia sendiri berasal daripada kampung, di kalangan keluarga yang bukan berada sangat. Beliau selalu mendakwa beliau dibesarkan dalam keluarga yang mementingkan pendidikan agama. Mengapa selepas berada di puncak kuasa dia melupai derita yang dirasai oleh rakyat yang senasib sepertinya dahulu? Mengapa pendidikan agama yang dititik beratkan oleh keluarganya tidak mendorong tersentuh kalbunya melihat nasib rakyat marhain atau setidak-tidaknya surau yang dirobohkan. Beliau sepatut mencontohi Khalifah Umar yang turun melihat rintihan rakyat dan menjengok permasalahan mereka, bukannya meniru lagak Odysseus yang tiada langsung pertimbangan kemanusiaan.