Sunday, June 25, 2006

Memperkukuhkan Sistem Nilai Masyarakat Malaysia
Oleh:Muhammad Abu Zahra

Pendahuluan

Mutakhir ini ditimbulkan pelbagai isu yang berbau perkauman dan keagamaan oleh sesetengah golongan yang menggelarkan diri mereka sebagai masyarakat sivil (civil society). Salah satu isu yang begitu digembar-gemburkan ialah berkaitan dengan perlakuan moral rakyat Malaysia sama ada yang melibatkan masyarakat muslim seperti isu ‘The Zouk’ atau yang terbaru melibatkan masyarakat bukan Islam yang berlakuan tidak senonoh di tengah khalayak ramai. Sama ada disedari atau tidak, isu-isu seumpama ini sebenarnya mempunyai kaitan yang rapat dengan persoalan jati diri masyarakat Malaysia khususnya sistem nilai yang dipegang dan diamalkan.

Penting Nilai-nilai Sepunya

Setelah hampir 50 tahun mencapai kemerdekaan, adalah sesuatu yang amat malang apabila kita masih tercari-cari jati diri sebenar rakyat Malaysia. Tidak perlu kita membuka lembaran lebih jauh untuk berbicara tentang rupa-bentuk bangsa Malaysia sebagai asas pembinaan negara bangsa, sekiranya persoalan yang lebih kecil berkaitan dengan jati diri yang sepatutnya dimiliki secara sepunya oleh rakyat masih belum selesai. Rakyat Malaysia seperti dibiarkan untuk memiliki jati diri mengikut cita rasa masing-masing tanpa ditunjuki oleh pihak yang berkuasa. Situasi seperti ini sekiranya tidak dikawal akan mewujudkan konflik yang serius di dalam masyarakat.

Lazimnya sistem nilai dikaitkan dengan kepercayaan yang dipegang oleh seseorang atau sesebuah masyarakat. Bagaimanapun bagi mereka yang tidak menerima sistem nilai sebagai sesuatu yang bersifat supernatural seperti golongan naturalisme atau realisme, sistem nilai seseorang atau sesebuah masyarakat diasaskan kepada banyak faktor termasuk pemikiran, dan budaya sesebuah masyarakat. Maka lahirlah berbagai sistem nilai yang tidak berasaskan agama seperti utilitarianisme, hedonisme dan sebagainya. Biar apapun sistem nilai yang dipegang, perlu ada nilai-nilai sepunya sehingga sesuatu yang baik diterima bersama sebagai baik dan sesuatu yang buruk diterima bersama sebagai buruk.

Betapa celaru sesebuah masyarakat bila tiada nilai-nilai sepunya yang diterima secara bersama oleh mereka. Dengan erti kata lain setiap individu atau kelompok kecil dalam sesebuah masyarakat itu mempunyai sistem nilai yang pelbagai sehingga sesuatu yang baik dianggap buruk oleh kelompok yang lain dan sesuatu yang buruk dianggap baik oleh kelompok yang lain. Konflik nilai yang seperti ini akan menyebabkan sesebuah masyarakat menjadi kacau-bilau malah boleh membawa kepada pertelingkahan. Lebih daripada itu, sekiranya situasi ini wujud maka perundangan dan peraturan dalam sesebuah negara tidak lagi bermakna.

Menyedari hakikat tersebut, sangatlah membimbangkan apabila wujud kumpulan-kumpulan yang menggelarkan diri mereka masyarakat sivil cuba mempertikaikan nilai-nilai sepunya masyarakat Malaysia yang sudah berdiri sekian lama sehingga menjadi faktor terpenting pembinaan jatidiri. Kumpulan-kumpulan ini mempertikaikan tindakan pihak berkuasa terhadap perlakuan tidak bermoral yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu hanya dengan beralasankan hak asasi. Gagasan untuk mempertikai sesuatu yang baik itu baik dan sesuatu yang buruk itu buruk sebagaimana yang telah diterima oleh masyarakat Malaysia secara turun temurun hanyalah mencetuskan konflik nilai seperti yang telah dinyatakan.

Masyarakat Malaysia yang menganut agama masing-masing sudah mewarisi nilai-nilai sepunya yang telah membina jati diri rakyat Malaysia. Sebagai contoh perlakuan tidak senonoh seperti berkelakuan lucah di khalayak ramai merupakan sesuatu buruk di sisi semua agama lebih-lebih lagi agama Islam. Begitu juga bersekedudukan dan perzinaan merupakan sesuatu yang keji di sisi setiap agama yang dianuti oleh masyarakat Malaysia. Boleh dikatakan perkara-perkara seumpama ini diterima sebagai suatu prinsip nilai yang sejagat walaupun diamalkan secara berbeza bagi setiap kaum. Warisan seperti inilah yang telah membina jati diri masyarakat Malaysia selaras dengan hakikat ‘sejarah yang membina bangsa dan negara’.

Pandangan Islam Terhadap Nilai-nilai Sejagat

Sebagai sebuah agama yang bersifat sejagat, Islam menerima kewujudan nilai-nilai sejagat yang dikongsi bersama oleh semua manusia. Malah Islam tidak hanya membataskan kesejagatan dalam persoalan nilai semata-mata, sebaliknya sehingga ke peringkat kesejagatan akidah tauhid. Menurut al-Quran fitrah atau naluri untuk memperakui keesaan Allah swt diterima secara sejagat oleh manusia, Cuma ada di kalangan manusia yang tidak menurutinya sehingga mempersekutukan Allah swt dengan sesuatu yang lain. Firman Allah swt yang bermaksud:

Dan demi sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi nescaya mereka menjawab yang menciptakannya ialah Allah yang maha berkuasa lagi maha mengetahui. (Az-Zukhruf: 9)

Dan demi sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka siapakah yang menjadikan mereka nescaya mereka menjawab Allah. Maka bagaimana mereka rela dipesongkan daripada menyembah dan mengesakan Allah. (Az-Zukhruf: 87)

Sekiranya dalam persoalan akidah Islam mengemukakan akidah tauhid yang sejagat sifatnya, apalagi dalam persoalan akhlak yang lebih banyak titik-titik pertemuan dengan penganut-penganut agama lain. Islam mempunyai prinsip-prinsip yang tersendiri berkaitan dengan baik dan buruk yang berasaskan kepada akidah tauhid. Bagaimanapun terdapat prinsip-prinsip tentang baik dan buruk yang dikongsi bersama oleh masyarakat manusia sejagat. Sebagai contoh persoalan berbuat baik kepada ibu-bapa telah disebut berulang-ulang kali dalam al-Quran dalam bentuk nilai manusia yang sejagat sebagaimana Firman Allah swt yang bermaksud:

Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu-bapanya, ibu yang telah mengandungkannya dengan segala susah payah dan melahirkan dengan segala susah payah… (al-Ahqaf: 15)

Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua-ibu-bapanya, ibunya telah mengandungkannya dengan kelemahan demi kelemahan dan tempoh menyusukannya dalam masa dua tahun, dengan demikian bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu-bapamu dan ingatlah aku jua tempat kembali. (Luqman: 14)

Dalam surah al-An’aam ayat ke-15 dan ke-16, Allah mengajar Rasulullah saw supaya mengajak golongan yang tidak beriman kepada prinsip-prinsip sejagat bermula dengan tidak mempersekutukan Allah, berbuat baik kepada ibu-bapa, tidak membunuh anak-anak kerana takut kepapaan, tidak menghampiran zina, tidak melakukan pembunuhan, tidak memakan harta anak yatim, tidak menipu dalam perniagaan dan berlaku adil. Sebahagian ayat-ayat al-Quran di atas memadai untuk menunjukkan betapa Islam sebagai agama sejagat mengajak manusia kepada menghayati nilai-nilai sejagat bermula dengan menerima akidah tauhid. Bagi mereka yang tidak menerima seruan akidah tauhid tersebut, mereka diajak pula supaya mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan sejagat yang turut diajar oleh agama mereka masing-masing.

Selain daripada itu, terlalu banyak hadith-hadith Rasulullah SAW menyentuh tentang nilai-nilai baik yang bersifat sejagat antaranya sebuah hadith yang menjelaskan tentang dosa-dosa besar yang bermaksud:

Daripada Anas bin Malik, Rasulullah telah menyebut tentang dosa-dosa besar atau ditanya tentang perkara tersebut, Sabdanya: “Menyengutukan Allah dengan sesuatu yang lain, membunuh diri seseorang yang diharamkan oleh Allah, menderhakai dan tidak berlaku baik kepada kedua ibu-bapa”, Kemudian Rasulullah SAW menambah: “Mahukah kamu dikhabarkan salah satu dosa yang besar antara dosa-dosa yang besar? Iaitu kenyataan palsu dan kesaksian palsu” (Bukhari)

Hadith di atas merupakan salah daripada hadith yang menjelaskan tentang nilai-nilai baik yang sejagat sifatnya sebagai menjelaskan penyataan-penyataan yang terdapat dalam al-Quran. Oleh kerana itu, suruhan-suruhan dalam Islam terutama yang berkaitan dengan persoalan moral adalah merupakan nilai-nilai sejagat yang tidak bertentangan dengan naluri semulajadi manusia.

Peranan Pemerintah Terhadap Moral

Golongan yang mendukung fahaman bahawa nilai baik dan buruk ditentukan oleh diri seseorang, selalunya berpegang kepada pepatah Protagoras “a man is the measure of all things” yang meletakkan seseorang individu sebagai neraca segala-galanya. Dasar moral seperti ini telah disanggah oleh ramai ahli falsafah sama ada pada zaman klasik ataupun zaman moden. Seorang ahli falsafah moden Thomas Hobbes menyatakan bahawa sekiranya nilai moral bergantung kepada kepentingan peribadi, maka kepentingan keperibadi boleh mendorong kepada konflik dan kemuncaknya peperangan. Oleh sebab itu beliau menegaskan betapa perlunya kawalan moral oleh pemerintah yang berwibawa.

Dalam bidang kajian etika, terdapat golongan yang menyatakan bahawa nilai baik dan buruk tidak sejagat sifatnya sebaliknya tertakluk kepada budaya dan situasi sosial sesebuah komuniti. Fahaman ini disebut sebagai cultural relativism atau boleh juga disebut moral ethnocentrism. Walaupun golongan ini dilihat tidak menerima kesejagatan nilai, tetapi mereka masih memperakui betapa komuniti atau masyarakatlah yang menjadi neraca dalam menentukan sesuatu itu baik atau buruk. Bagi golongan berfahaman seperti ini, perlakuan seseorang tertakluk kepada nilai-nilai baik dan buruk yang diterima secara bersama oleh sesebuah komuniti atau masyarakat.

Menyedari hakikat tersebut, sistem nilai dalam sesebuah masyarakat bukanlah berasaskan kepada kehendak individu sebagaimana tuntutan golongan egoism sebaliknya keperluan bersama (common needs) dalam masyarakat. Menurut Jacques Rousseau, keperluan bersama dalam sesebuah masyarakat inilah yang akan akhirnya mewujudkan kontrak sosial. Sesebuah negara yang harmoni tertegak di atas perkongsian nilai-nilai sepunya bagi memenuhi keperluan bersama, bukannya nilai-nilai yang diasaskan atas kepentingan individu. Oleh sebab itu, kawalan moral oleh pemerintah tidak dapat dielakkan demi mempertahankan nilai-nilai sepunya masyarakat daripada terhakis.

Mempertahankan nilai-nilai sepunya dalam masyarakat juga begitu penting untuk menegakkan kedaulatan undang-undang. Sebenarnya moral atau nilai tidak boleh dipisahkan daripada perundangan. Dengan pengertian lain perundangan bukan sekadar berkaitan dengan fakta sosial yang berdasarkan pengalaman empirikal tetapi turut berkaitan dengan sesuatu yang dipercayai baik atau buruk dalam sesebuah masyarakat. Meskipun golongan positivism cuba memisahkan nilai dan perundangan, namun mereka tetap memperakui perkara yang salah disisi perundangan merupakan perkara yang terbukti tidak baik menurut fakta empirikal. Hakikatnya, mereka bukanlah memisahkan nilai dan perundangan, tetapi menentukan nilai yang bagaimana seharusnya dikaitkan dengan perundangan.

Bagaimanakah gambaran sesebuah masyarakat apabila sesuatu yang salah di sisi perundangan negara dilihat secara berbeza dari segi nilainya oleh setiap individu masyarakat. Sebagai contoh penyalahgunaan dadah, merupakan sesuatu yang salah di sisi perundangan, tetapi masyarakat mempunyai persepsi nilai yang berbeza terhadapnya. Sebahagian masyarakat melihatnya buruk sama sekali, mungkin sebahagian yang lain melihatnya buruk sekiranya ia mencabul hak orang lain dan selebihnya menganggapnya baik. Dalam situasi seperti ini bagaimanakah akan tertegaknya undang-undang?

Kawalan Moral Di Dalam Islam

Menurut ajaran Islam, kawalan moral adalah tanggungjawab semua lapisan masyarakat bermula daripada individu, keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam sesebuah negara. Dengan sebab itu konsep pertanggungjawaban dalam Islam begitu holistik meliputi kesemua lapisan masyarakat. Dalam konteks kawalan moral semua pihak bertanggungjawab terhadap perlakuan seseorang melalui peranan masing-masing yang berbeza. Hakikat inilah yang digambarkan oleh hadith Rasulullah SAW yang bermaksud:

Daripada Abdullah bin Umar (ra), Rasulullah SAW bersabda: “Setiap kamu adalah penjaga dan setiap kamu bertanggungjawab terhadap apa yang dipertanggungjawabkan kepadanya, pemerintah (dalam sesebuah negara) adalah penjaga dan bertanggungjawab terhadap apa yang dipertanggungjawabkan, seorang lelaki (suami) adalah penjaga bagi rumahtangganya dan bertanggungjawab terhadap apa yang dipertanggungjawabkan kepadanya, Seorang wanita (isteri) adalah penjaga kepada rumah suaminya serta anak-anak, dan dia bertanggungjawab terhadap apa yang dipertanggungjwabkan. Seorang hamba adalah penjaga kepada harta tuannya dan dia dipertanggungjawabkan terhadap apa yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Maka setiap kamu adalah penjaga dan setiap kamu akan dipertanggungjawabkan terhadap tanggungjawabnya. (Bukhari)

Setiap lapisan masyarakat menurut Islam mempunyai tanggungjawab masing-masing dalam mengawal moral. Tanggungjawab tersebut bergantung kepada keupayaan yang ada pada diri seseorang. Sekiranya seseorang itu diberi kuasa mentadbir sebuah negara, maka salah satu tanggungjawabnya ialah memelihara perlakuan moral rakyatnya. Bagi seorang bapa yang berkuasa ke atas ahli keluarganya, maka mengawal moral ahli keluarganya adalah merupakan salah satu tanggungjawabnya. Sekiranya seseorang itu tiada mempunyai kuasa terhadap seseorang, tanggungjawab untuk mengawal moral masih tidak terlepas. Dia masih bertanggungjawab menegur salah laku moral yang berlaku paling kurang tidak merestui di dalam hatinya.

Konsep amar maaruf dan nahi munkar merupakan satu mekanisme yang holistik dianjurkan oleh Islam dalam mengawal moral manusia. Peranan melaksanakan tugas tersebut erpikul kepada setiap orang. Mekanisme amar maaruf dan nahi munkar kelihatan seperti satu bentuk kawalan moral masyarakat ke atas individu kerana melibatkan suruhan dan cegahan. Namun konsep ini sebenarnya turut berkaitan dengan kawalan moral terhadap diri sendiri kerana suruhan melakukan maaruf dan cegahan melakukan munkar turut boleh dilakukan terhadap diri masing-masing. Di dalam surah al-Baqarah ayat 44, Allah berfirman maksudnya:

Patutkah kamu menyuruh manusia melakukan maaruf sedangkan kamu lupa diri kamu sendiri, padahal kamu membaca kitab Allah, tidak kamu berakal.

Demikianlah juga dalam mencegah munkar, Rasulullah SAW menyuruh kita paling tidak menanam kebencian terhadap munkar di dalam hati masing-masing, sekiranya kita tidak berupaya mencegahnya secara perbuatan dan perkataan.

Kesimpulan

Pembinaan sebuah masyarakat yang mempunyai jati diri mulia tidak mungkin tercapai sekiranya tiada wujud prinsip-prinsip nilai yang boleh diterima secara bersama. Sistem nilai yang berasaskan kepentingan diri individu tidak mungkin berupaya membina sebuah masyarakat yang hidup harmoni. Bagaimanapun penerimaan prinsip-prinsip nilai secara bersama perlu diperkukuhkan dengan mekanisme kawalan moral bermula dari individu sehinggalah tanggungjawab pemerintah. Malangnya perkara seumpama ini semakin tidak diberi perhatian dalam masyarakat kita, malah wujud pula tangan-tangan kotor yang berusaha meruntuhkannya.

Friday, June 23, 2006

Adab Sopan: Antara Asas Iman dan Kepentingan Ekonomi.
Oleh:Abu Nasr

Hampir seluruh kita terkejut bila Reader's Digest menyebut Kuala Lumpur antara bandaraya paling biadap di dunia. Majalah tersebut telah membuat kajian rawak terhadap satu sampel yang begitu kecil iaitu 60 orang jika dibandingkan dengan penduduk Kuala Lumpur. Sememangnya kita boleh mempersoalkan kesahihan kajian tersebut. Bagaimanapun benarkah penduduk Kuala Lumpur dan masyarakat Malaysia masih mengamalkan warisan adab sopan yang tinggi seperti sebelum ini?

Secara terus terang kita perlu mengakui bahawa adab sopan yang diwarisi tersebut semakin hilang dari amalan masyarakat Malaysia. Tiga kategori yang digunakan oleh Reader's Digest iaitu membantu membuka pintu, mengucapkan terima kasih dan menolong mengambil kertas yang tercicir merupakan ciri-ciri signifikan untuk kita melakukan pemerhatian terhadap penduduk Kuala Lumpur. Kita boleh memperolehi jawapan yang mudah iaitu adab sopan yang selama ini sinonim dengan masyarakat kita semakin tidak lagi diamalkan.

Amalan menolong dan menghargai seseorang sememangnya merupakan sifat yang telah diwarisi oleh masyarakat Malaysia secara turun temurun daripada peradaban masing-masing. Bagi masyarakat Melayu yang adab sopannya berteraskan kepada agama Islam, amalan tersebut sememangnya disuruh oleh al-Quran dan as-Sunnah. Di dalam al-Quran surah al-Qasas ayat 77 contohnya, Allah menyuruh berbuat kebaikan kepada manusia sebagaimana Allah telah melimpah ruahkan kebaikan kepada kita. Malah Rasulullah SAW menyebut amalan sekecil membuang duri di jalan merupakan pahala yang besar di sisi Allah SWT.

Kelunturan adab sopan dan yang lebih besarnya keruntuhan akhlak di kalangan masyarakat Malaysia bukanlah sesuatu yang pelik. Kesemuanya berlaku disebabkan pegangan agama di kalangan masyarakat Malaysia telah semakin longgar. Keruntuhan akhlak di dalam Islam mempunyai kaitan yang rapat dengan kelunturan iman. Imanlah merupakan pendorong yang tiada tolok bandingnya kepada manusia untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Bila iman merosot, maka dorongan melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan akan merosot.

Namun begitu pasti ada yang mempersoalkan, bagaimana pula dengan bandaraya-bandaraya lain yang dikatogerikan sebagai beradab, sedangkan masyarakat mereka diketahui semakin longgar pegangan agamanya. Jawapannya mudah sepertimana kata Muhammad Abduh "Aku melihat Islam tetapi tiada orang Islam dan aku melihat orang Islam tetapi tiada Islam. Tetapi percayalah sesuatu yang dilakukan tanpa diasaskan kepada iman tidak akan berkekalan untuk jangka masa yang panjang, apalagi amalan seumpama itu di negara-negara maju hanya dikaitkan dengan kepentingan ekonomi. Sebagai contoh, amalan mengucap terima kasih oleh jurujual di kaunter sudah menjadi satu kemestian di negara-negara maju, tetapi ia didorong oleh kepentingan ekonomi.

Semasa Muhammad Abduh menyebut perumpaan di atas, beliau kagum dengan masyarakat Eropah yang mencintai ilmu dan tidak membuang masa percuma. Hari ini amalan mencintai ilmu dan tidak membuang masa percuma di kalangan generasi baru Eropah hampir pupus di telan zaman. Lihat sahaja di hospital-hospital di UK umpamanya, jumlah doktor dan pakar perubatan di kalangan orang kulit putih semakin banyak berkurangan. Yang ramainya membanjiri stadium sepertimana di Jerman sekarang. Demikianlah sesuatu amalan yang tidak diasaskan kepada pegangan keimanan.

Pemerhatian Reader's Digest juga merupakan sesuatu yang dikaitkan dengan kepentingan ekonomi. Untuk apa mereka membuat ranking bandaraya paling sopan melainkan untuk kepentingan ekonomi. Kenyataan Timbalan Perdana Menteri, Najib Tun Razak yang sukar menerima laporan majalah tersebut juga mempunyai unsur-unsur kepentingan ekonomi. Adab sopan yang didorong oleh kepentingan ekonomi seperti ini tidak kekal lama sebaliknya hanya diamalkan sekiranya memberi keuntungan. Dari segi ekonomi seorang pelacur mengucap terima kasih bila pelanggannya membayar wang adalah suatu amalan yang baik dan mungkin perkara ini juga turut termasuk dalam perhatian Reader's Digest.

Tuesday, June 20, 2006

Ke Mana Halatuju Institut Pemikiran Dr Mahathir?
Oleh: Muhammad Abu Zahra

Belumpun sampai setengah dekad Dr Mahathir melepaskan segala kepentingannya dalam kerajaan dan UMNO, segala 'bangkai gajah' yang cuba ditutupi semasa pemerintahannya mulai terbongkar satu demi satu. Pendedahan oleh akhbar tentang surat bekas hakim Syed Ahmad Aidid dan juga bekas Pengerusi TNB Ani Arope mungkin hanyalah merupakan permulaan kepada pendedahan yang lebih berani selepas daripada ini. Semua rakyat mungkin ingin mengetahui apakah sebenarnya yang berlaku terhadap tribunal yang ditubuhkan ke atas Ketua Hakim Negara Salleh Abas, pendedahan oleh bekas Pengarah BPR Shafie Yahya terhadap Ali Abul Hassan dan lain-lain 'bangkai gajah' tersebut.

Semasa beliau melepaskan jawatannya sebagai Perdana Menteri pada Oktober 2003, boleh dikatakan tiada lagi anugerah yang tinggal yang boleh diberikan kepadanya. Sebagai mengenang jasanya terhadap negara, hampir seluruh universiti dalam negara ini telah memberikan anugerah Doktor Kehormat kepada beliau dalam pelbagai bidang. Sebuah universiti di utara semenanjung telah menubuh sebuah institut khusus mengkaji pemikiran beliau. Manakala sebuah lagi universiti yang dinaiktarafkan oleh Dr Mahathir pula telah menaja kursus Pemikiran Dr Mahathir. Maka berlumba-lumbalah setiap universiti untuk menganugerahkan ijazah demi ijazah kepada Dr Mahathir sehingga beliau tidak menang tangan.

Dengan tidak menafikan jasa Dr Mahathir terhadap negara, penganugerahan dan perkembangan institusi dalam bidang akademik seharusnya dijauhi oleh emosi yang berbau politik. Namun demikian dalam tempoh beberapa bulan selepas perletakan jawatan Dr Mahathir setiap universiti di negara ini seolah-olah 'meracau' sehingga hilang pertimbangan akademik bagi mengenang jasa Dr Mahathir. Mungkin penganugerahan dan penubuhan institusi akademik yang dikaitkan dengan Dr Mahathir itu telah dipertimbangkan secara akademik, tetapi kita juga tidak menolak kemungkinan sebahagian besarnya dibuat atas dasar 'emosi' politik oleh pengampu-pengampu politik dari kalangan ahli akademik.

Pada ketika itu hanya tulisan seorang wartawan vateran Subki Latiff yang menyarankan supaya tidak ghairah mengkaji warisan dan pemikiran Dr Mahathir, kerana bilamana dibuat atas nama akademik maka kajiannya mestilah objektif. Sekiranya kajian dibuat secara objektif terhadap warisan dan pemikiran Dr Mahathir, maka akan terdedah aspek positif dan aspek negatif. Yang sangat dibimbangi ialah apabila aspek negatif atau 'bangkai gajah' akan turut terbongkar kalaupun tidak lebih banyak. Terbongkarnya 'bangkai gajah' itu akan sekali lagi memalit reputasi negarawan besar seperti Dr Mahathir sebagaimana yang pernah berlaku kepada negarawan negara komunis Lenin dan Stalin.

Sebagai seorang bekas Perdana Menteri, sememangnya Dr Mahathir harus dikenang. Bagaimanapun sebagai sebuah institusi akademik, universiti-universiti tempatan perlu membuat pertimbangan akademik dalam mengenang jasanya. Mengapa tiada satu institusi khusus mengkaji warisan dan pemikiran Perdana Menteri yang kedua Tun Abdul Razak, sedangkan jasanya terhadap orang Melayu dan rakyat Malaysia umumnya dilihat lebih cemerlang. Dari segi pemikiran ekonomi, Tun Razak telah memperkenalkan kesepaduan antara dasar liberalisme dan sosialisme yang seharusnya menarik ramai ahli akademik mengkajinya. Malangnya tiada sebuahpun institusi seumpamanya ditubuhkan kecuali institut-institut atau kursi atas nama beliau.

Sekali lagi dilihat pertimbangan akademik diketepikan kerana suasana Tun Razak semasa kematian beliau tidaklah seperti suasana Dr Mahathir semasa beliau meletakkan jawatan sebagai Perdana menteri. Suasana semasa Dr Mahathir meletakkan jawatan telah menimbulkan 'racauan' sehingga pertimbangan akademik itu hilang. Tidaklah diketahui sama ada suasana itu dirancang dengan tujuan supaya Dr Mahathir tidak melakukan 'political comeback' atau berlaku secara kebetulan. Biar apapun suasananya, sebagai sebuah universiti pertimbangan akademik mestilah didahului bukannya 'emosi' politik yang dipengaruhi oleh suasana yang wujud pada ketika itu.

Hari ini belumpun sampai setengah dekad, persoalan ke manakah halatuju institusi dan kursus yang berkaitan dengan warisan dan pemikiran Dr Mahathir mula timbul. Konflik antara Dr Mahathir dan Pak Lah belumpun sampai kemuncaknya, tetapi beberapa legasi Dr Mahathir seperti kereta nasional Proton, program penswastaan, keutamaan perindustrian berbanding pertanian dan lain-lain mulai terdedah. Sekarang mula dipersoalkan wajar dilaksanakan projek kereta nasional Proton? Mengapa aset-aset kerajaan diswastakan? Mengapa perlu ditukar nama Universiti Pertanian kepada Universiti Putra? dan pelbagai persoalan kecil dan besar mulai bersarang diminda rakyat. Maka kemanakah pula halatuju perbagai pengiktirafan akademik yang telah diberikan kepada Tun Dr Mahathir?

Friday, June 16, 2006

Khutbah: Jumaat Prayer

Proud to be a Muslim

All Praise is due to Allah, We praise Him and we seek help from Him. We ask forgiveness from Him. We repent to Him; and we seek refuge in Him from our own evils and our own bad deeds.
Anyone who is guided by Allah, he is indeed guided; and anyone who has been left astray, will find no one to guide him.
I bear witness that there is no god but Allah, the Only One without any partner; and I bear witness that Muhammad, SAW, is His servant, and His messenger.

My Dear Brothers in Islam,

First of all we should be grateful because we are chosen by Allah SWT to be a Muslim. There are no other greatest gifts of Allah brought to us and the entire world, it is Islam.

Allah the Almighty says in Sura al-Maidah verse 3:

This day have I perfected religion for you, complete my favour upon you and have chosen for you Islam as your religion. Indeed, it is only Islam accepted by Allah SWT. Therefore, inevitably we should be grateful to Allah SWT and should give very much thanks to our prophet Muhammad SAW who has strived and struggled very much in bringing Islam to all of us.

Islam is derived from the Arabic root "Salama": peace, purity, submission and obedience. In the religious sense, Islam means submission to the will of God and obedience to His law. Everything and every phenomenon in the world other than man is administered totally by God-made laws, ie. they are obedient to God and submissive to his laws, they are in the State of Islam. Man possesses the qualities of intelligence and choice, thus he is invited to submit to the good will of God and obey His law, ie, become a Muslim. Submission to the good will of God, together with obedience to His beneficial Law, ie, becoming a Muslim, is the best safeguard for man's peace and harmony.

Allah the Almighty says in Sura Ali Imran verse 83:

Do they seek for other than religion of Allah? While of creatures in the heaven and on earth have willing and unwilling , bowed to his will (accepted Islam), and to him shall they all be brought back.
Islam dates back to the age of Adam and its message has been conveyed to man by God's prophets and messengers, including Abrahim, Moses, Jesus and Muhammad. In the other word the is no such word ‘adyan al-samawiyah’ and ‘religions of the heaven’, because the only religion revealed by Allah SWT to all his messengers is Islam.

Allah the Almighty says in Sura al-Baqarah verses 131-133:

Behold, his Lord said to him (Abraham), “Bow (thy will to me)”. He said, “I bow (my will) to the Lord and Cherisher of the universe. And this was a legacy that Abraham left to his sons and so did Jacob, “O my sons, Allah has chosen the faith for you, then die not except in the state of submission to Allah (muslim). Were ye witnesses when death appeared before Jacob, behold he said to his sons, “What will ye worship after me?” They said, “We will worship thy God, the God of thy fathers, of Abraham, Isma’il and Isaac, the one (true) God and to him we bow (in Islam).

Islam's message has been restored and enforced in the last stage of the religious evolution by God's last prophet and messenger, Muhammad.

My Dear Brothers in Islam,

Finally I would like to exclaim all of you and myself to be proud as a Muslim and let us committed to practice Islam at least the five pillars of Islam. The prophet Muhammad SAW said,

Islam is built of five pillars, testifying there is no god but Allah and Muhammad is his messenger, establishing prayer, paying Zakat, observing the fast of Ramadhan and perfoming Pilgrimage if you ere solvent enough. (Muslim)
Khutbah: Jumaat Prayer,

Knowledge


All Praise is due to Allah, We praise Him and we seek help from Him. We ask forgiveness from Him. We repent to Him; and we seek refuge in Him from our own evils and our own bad deeds.

My Dear Brothers in Islam,

I do not expect that all of us need reminding, but maybe the rest of us do, that:

"Seeking knowledge is a duty of all Muslims, male and female.""Knowledge" may be thought to refer to religious knowledge only but scholars extend this to include all useful worldly knowledge.

This view is supported by many Áyát in the Holy Qur’án and the traditions of Nabi Muhammad sws.

Let us go back to the very beginning to appreciate the special status of knowledge in Islam. In Sura Al Baqara we read:

"And He taught Adam all the names…"

According to the eminent scholars, there is unanimity that this includes the names of all the creations of Allah, including the stars, the earth, the planets, and the angels themselves. No one can deny that this is religious not knowledge also, although to know about them can concentrate the mind on the greatness of Allah swt.If we can move quickly to more recent times, we read that the first divine command to Prophet Muhammad, [may Allah grant him Peace and Blessings] :

"Read! In the name of your Lord, Who creates!"

followed by a second command:

"Read! And your Lord is most bountiful, He who taught the use of the pen, taught man that which he knew not!"

The source of all knowledge is Allah, Glorified and Exalted is He, and no creation has any knowledge except that which Allah has taught him. The evidence for this statement is ample, and needs no further elaboration. Let us also remember the practice of Rasulullahi Salall lahu 'alayhi wasallam in this regard. The ransom of a prisoner of war, was to teach a number of Muslims to read and write. Literate Muslims form a sound foundation for the Muslim State. And knowledge in general precedes action.In Sura Muhammad the reference is to knowledge of Alláh, Jalláh Jalálahu:

"Know, therefore, that there is no god but Allah, and ask forgiveness for your faults and for the men and women who believe…"

The áyát and hadíth about knowledge are too many to list, but the following verse from Sura Ali-Imran puts the matter in its proper perspective:

"There is no God but He: That is the witness of Allah, his angles and those who endued with knowledge, standing firm on justice. There is no God but he the exalted in power and the wise.

Finally, let us strengthen ourselves to be a good muslim by striving in seeking knowledge and spread our knowledge to others.

Tuesday, June 13, 2006

SUHAKAM Seribu Langkah Ke Belakang

“If such evidence are considered by Abu Talib as ‘hearsay’ and ‘emotional’ rants from the injured parties and public, then he has eyes that do not see, ears that do not hear and a heart that has no compassion,” He added.

Petikan di atas diambil dari kenyataan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng yang menolak keras sikap Pengerusi SUHAKAM semasa melayan kumpulan NGOs dan pembangkang yang mendesak supaya diadakan 'public inquiry' berhubung dengan tindakan Polis terhadap penunjuk perasaan membantah kenaikan harga barangan petroleum baru-baru ini. Lim kelihatan begitu kecewa dengan penolakan mentah-mentah Abu Talib Othman terhadap bukti-bukti yang dikemukakan oleh kumpulan NGOs dan pembangkang tersebut.

SUHAKAM yang ditubuhkan semasa zaman Dr Mahathir sedikit sebanyak telah menyediakan satu ruang kepada seluruh rakyat Malaysia untuk mengemukakan aduan tentang salahlaku yang melanggar hak asasi manusia. Semasa dipengerusikan oleh Musa Hitam dan dibarisi oleh sekumpulan tokoh-tokoh yang berwibawa, SUHAKAM telah melaksanakan tugasnya dengan baik meskipun peranannya sangat terbatas. Laporan yang dikemukakan oleh SUHAKAM sentiasa dinantikan kerana dibuat dengan begitu saksama dan objektif.

Sememangnya SUHAKAM diharapkan dapat membuka lembaran baru kepada negara Malaysia sekurang-kurangnya menyalurkan pendidikan tentang hak asasi manusia kepada rakyat. Sebagai sebuah negara yang sedang menuju ke arah negara maju, Malaysia perlu menyediakan rakyatnya dengan minda atau mentaliti kelas pertama. Kesedaran tentang hak asasi manusia merupakan satu elemen yang terpenting dalam pembinaan minda dan mentaliti tersebut. Sekiranya tidak, selama-lamanya rakyat Malaysia dibelengu oleh minda dan mentaliti feudalisme atau terjajah.

Sebelum ini persepsi ramai terhadap perlantikan Abu Talib sebagai Pengerusi SUHAKAM semakin positif. Walaupun semasa mula-mula dilantik beliau diragui disebabkan 'track record' nya dilihat tidak melayakkannya ditempatkan sebagai pemantau hal ehwal hak asasi manusia. Namun keraguan tersebut semakin terhakis sehinggalah isu yang timbul baru-baru ini. Sikapnya yang angkuh sehingga memperlekehkan memorandum yang dikemukakan seterusnya mempersilakan para pengadu keluar begitu memeranjatkan.

Peristiwa ini sekali lagi memalitkan rekod hitam dalam hal ehwal hak asasi manusia di Malaysia. Seorang pengerusi badan pemantau hak asasi manusia sendiri kabur tentang apakah hak yang sepatutnya diberikan kepada seseorang. Saya hampir pasti sekiranya ditanya kepadanya tentang hak melakukan demonstrasi beliau akan memberi jawapan yang begitu mengecewakan. Bagaimana SUHAKAM yang diharapkan dapat memupuk kesedaran tentang hak asasi manusia, sedangkan pengerusinya sendiri tiada kesedaran tersebut.

Begitu menarik sekali bila Lim Guan Eng menggunakan perumpamaan al-Quran "ada mata tapi tak melihat, ada telinga tapi tak mendengar dan ada hati tapi tidak memahami". Mungkin Abu Talib tidak kisah sekiranya dia diumpamakan sedemikian?

Friday, June 09, 2006

Iftitah

Assalamualaikum,

Segala pujian kepada Tuhan sekelian alam dan solawat serta salam ke atas junjungan mulia Rasulullah saw.

Bermulanya kalam saya dalam halaman ini adalah untuk memenuhi tuntutan dakwah yang wajib ke atas setiap individu muslim. Demi memenuhi kewajipan tersebutlah Bapa Para Du'at (pendakwah) iaitu Muhammad SAW telah mengorbankan segala-galanya bagi menyelamatkan umat akhir zaman. Pengorbanan baginda telah disusului oleh para Sahabatnya ra dan para du'at sehingga akhir zaman.

Betapa kerdilnya diri saya untuk menempatkan diri di kalangan saf para du'at tersebut disebabkan pengorbanan yang secebis cuma. Namun biar betapa kerdil diri saya, itu bukanlah alasan untuk mengabaikan tugas yang begitu mulia sehingga al-Quran menyebut tiada kata-kata yang lebih mulia melainkan kata-kata seruan kepada Allah dan beramal soleh. Halaman ini menjadi medan maya kepada saya untuk menempatkan diri di kalangan saf tersebut.

Semoga para pembaca dan diri saya sendiri terutamanya mendapat banyak manfaat dari halaman ini. Segala yang baik adalah daripada petunjuk Allah dan segala yang buruk saya memohon keampunan daripadaNya dan para pembaca sekelian.