Monday, August 13, 2007

Pandangan Islam Terhadap Liberalisasi Perdagangan (Siri 7)

Gelombang Ketiga Revolusi Perindustrian

Mungkinkah berlaku gelombang ketiga Revolusi Perindustrian atau Industrialisasi? Persoalan seperti ini jarang dibangkitkan. Gelombang ketiga Revolusi Perindustrian ini bukanlah merujuk kepada Third Wave Societies seperti yang dipopularkan oleh AlvinToffler, walaupun mempunyai sedikit perkaitan dengannya. Ramai ahli sejarah Barat antaranya William Macniell dalam bukunya ‘History of Western Civilization’ telah membahagi Revolusi Perindustrian atau Industrialisasi kepada dua gelombang, iaitu yang pertama berlaku di Britain dan yang kedua Jerman, Perancis, Amerika seterusnya diikuti oleh Jepun. Kedua-dua gelombang ini dicirikan dengan proses industrialisasi yang tersendiri. Manakala yang dimaksudkan dengan gelombang ketiga Revolusi Perindustrian ini ialah kemunculan lebih banyak negara-negara dunia ketiga yang berdikari dengan sektor industrinya sendiri tanpa bergantung lagi kepada negara-negara maju.

Negara-negara ini menuruti jejak Jepun bermula dengan sektor SMI yang beransur-ansur berdikari kemudiannya menjadi sebuah negara maju. Masyarakat dalam negara-negara ini akan berdiri sendiri di mana penawaran dan permintaan domestik menjadi lebih dominan berbanding dengan antarabangsa. Negara-negara ini berupaya membekalkan keperluan masyarakatnya sendiri dalam pelbagai sektor dan hanya bergantung kepada pengeluaran asing dalam aspek-aspek yang hampir mustahil mereka mampu menyediakannya sebagaimana negara maju hari ini. Dengan pengertian lain tiada lagi jurang taraf hidup antara negara-negara maju yang ada pada hari ini dengan negara-negara maju yang akan muncul dalam gelombang ketiga Revolusi Perindustrian ini. Persoalannya, mungkin akan berlakunya gelombang ketiga Revolusi Perindustrian dan Industrialisasi ini?

Persoalan ini seharusnya dijawab oleh mereka yang percaya kepada Liberalisasi Perdagangan dan melihat amalan itu antaranya adalah untuk membantu negara-negara miskin. Mari kita melihat satu persatu aspek Liberalisasi Perdagangan dan kita menilai sama ada slogan-slogan golongan Kapitalis yang mendukung Liberalisme seperti Julian Morris tersebut sekadar retorik dan omong kosong atau sememangnya ia boleh berlaku. Sekiranya melihat kepada rasional slogan-slogan retorik, maka sosialisme dan komunisme juga tidak kurang hebatnya. The Communist Manifesto Karl Marx juga tidak kurang hebatnya, cuma kebanyakan penganutnya memilih jalan despotism untuk melaksanakannya. Bagi mereka yang menggunakan jalan demokrasi seperti Social Democratic Party (SDP) seperti di Jerman dan New Zealand, kejayaannya turut boleh diperhatikan.

Lazimnya Liberalisasi Perdagangan ini akan melibatkan usaha untuk membebaskan pasaran modal, pasaran barangan termasuk perkhidmatan, pasaran buruh dan pasaran matawang (sebahagian mengkategorikannya dalam pasaran modal) daripada kawalan kerajaan sama ada dalam bentuk tarif, percukaian dan lain-lain. Dalam konteks ekonomi Neo-Liberalisme hari ini ia turut melibatkan De-Regulasi (De-Regulation), yang bermaksud menghilang dan mengurangkan peranan kerajaan antaranya dengan menghapuskan akta-akta kawalan dan sekatan demi untuk meransang pasaran. Kerajaan dalam konteks ini bersifat lepas tangan (laissez faire) dengan membiarkan kuasa-kuasa pemodal sama ada individu dan syarikat bersaing dalam satu pasaran bebas.

Dalam konteks pasaran modal, ia turut melibatkan pembebasan pasaran sesebuah negara untuk menerima suntikan modal asing sama ada dalam bentuk pelaburan terus (FDI) atau pemilikan saham. Sememangnya slogan di sebalik suntikan modal asing ini begitu merdu antara lain untuk membantu negara-negara membangun dan miskin membangunkan sektor ekonomi mereka khususnya sektor perindustrian, supaya dengannya berlaku industrialisasi dan akhirnya negara-negara itu akan menjadi negara maju. Namun demikian, adakah semudah itu pemodal-pemodal asing ini memindahkan keupayaan industri mereka kepada negara-negara membangun dan miskin, kerana secara logiknya tindakan mereka ini akan memperbanyakkan lagi pesaing.

Di Malaysia, pengalaman seperti ini telah dirasai khususnya semasa dekad 1980-an dan 1990-an melalui sektor pembuatan elektronik dan automotif. Banyak pelabur-pelabur asing terlibat secara langsung membangunkan kilang-kilang pembuatan elektronik ini khususnya dari Jepun dan Amerika. Dalam konteks sektor automotif pula wujud usahasama seperti penubuhan PROTON, iaitu syarikat usahasama HICOM dan Mitsubishi Corp serta anak syarikatnya. Melalui usahasama ini diharapkan akan berlaku pemindahan teknologi (technology transfer), latihan tenaga mahir dan bantuan modal yang kemudiannya akan memungkinkan PROTON berupaya mengeluarkan keluarannya sendiri. Syarikat Jepun dipilih kerana mereka lebih dipercayai boleh membantu negara-negara membangun seperti Malaysia.

Setelah lebih 10 tahun usahasama ini berlaku, jelas menunjukkan bahawa pemodal-pemodal asing khususnya dari Jepun tidak mungkin bertindak menjerut leher sendiri dengan memperbanyakkan pesaing. Meskipun Mitsubishi Corp memegang saham 30% dalam PROTON, niat untuk membantu PROTON sebagai sebuah syarikat pengeluar kereta adalah hanya untuk kepentingan sendiri. Kejayaan yang jelas ialah 7 daripada 10 kereta di jalanraya Malaysia ialah PROTON sekaligus menggambarkan kejayaan Mitsubishi menguasai pasaran automotif di Malaysia. Sehinggalah PROTON berjaya memiliki syarikat Lotus setelah usaha Tan Sri Yahya pada awalnya untuk memiliki Syarikat Porche dinafikan oleh semangat kulit putih bangsa Eropah, barulah PROTON mempunyai sedikit keupayaan untuk mengeluarkan model keretanya sendiri walapun tidak 100% pada permulaannya.

Demikian juga dalam konteks pembukaan kilang-kilang pembuatan elektronik yang dilakukan oleh pemodal-pemodal asing. Sememangnya tidak dinafikan ia memberi manfaat kepada pasaran pekerjaan di Malaysia, tetapi tidak sama sekali untuk membina keupayaan Malaysia menjadi sebuah negara pengeluar barangan elektronik. Keupayaan Malaysia melalui penubuhan beberapa syarikat pengeluar elektronik tempatan sebenarnya datang daripada sektor pendidikan dan latihan yang diusahakan sendiri oleh Kerajaan. Keuntungan yang besar disapu oleh pemodal-pemodal kerana meskipun Malaysia menjadi negara pengeluar barangan elektronik yang utama di dunia, negara juga antara pengimpot utama komponen-komponen elektronik. Sekarang di mana pemodal-pemodal itu dengan slogan merdunya untuk membantu negara-negara membangun untuk membina keupayaan pengeluaran mereka sendiri.

Selain daripada hampir mustahil pemodal-pemodal itu bertindak untuk memperbanyakkan pesaing, proses pelaburan seperti ini merupakan rantaian defusi perindustrian yang disebabkan oleh Penyah-Industri (De-Industrialization). Teori Penyah-Industri ini begitu popular dalam ekonomi perindustrian, iaitu perkembangan industrialisasi di sesebiah negara akan menurun disebabkan faktor-faktor tertentu seperti peningkatan kos buruh dan kepupusan sumber alam semulajadi. Penyah-Industri ini selalunya akan mendorong defusi perindustrian ke negara-negara membangun yang kos pengeluarannya lebih murah, apa lagi kalau di sana terdapat pasaran pengguna yang ramai. Maka pemodal-pemodal ini akan berpindah-randah dari satu negara ke satu negara bagi menjalankan operasi pengeluarannya demi mengurang kos modal dan meningkatkan keuntungan.

Adakah pemodal-pemodal ini akan setia kepada sesebuah negara sekiranya Penyah-Industri telah berlaku di negara tersebut, disebabkan tidak mahu menyebabkan pekerjanya hilang pekerjaan dan seterusnya meningkatkan pengangguran di negara tersebut. Jika di Malaysia mungkin BATA antara pemodal yang agak patriotik, itupun sudah menarik operasi pengeluarannya dari Malaysia. Semasa China membuka pasaran modalnya, pemodal-pemodal seluruh dunia lari ke sana sehingga menyebabkan banyak negara-negara membangun seperti Malaysia yang kehilangan punca dan ekonominya merudum. Krisis ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara harimau Asia Tenggara termasuk Malaysia antara lain disebabkan oleh faktor seperti ini.

Peristiwa ini sebenarnya membuktikan bahawa pandangan Julian Morris yang menyebut bahawa tindakan kerajaan menyekat pasaran demi untuk memajukan industri gantian impot tempatan sebagai penyebab kemeruduman ekonomi adalah tidak berasas setidak-tidaknya dalam kes di Asia Tenggara. Berkaitan dengan pelaburan modal, di negara-negara Asia Tenggara pasaran modal telah dibuka dengan seluasnya malah pelbagai insentif telah diberikan seperti taraf perintis dan pelepasan cukai demi untuk menarik pemodal asing. Kecuali dalam kes PROTON, dalam sektor-sektor yang lain seperti pembuatan elektronik kerajaan Malaysia tidak mewujudkan kawalan pasaran. Malah selepas krisis ekonomi 1997, negara-negara Asia Tenggara telah membuka pintu yang luas kepada perdagangan bebas antaranya dengan mewujudkan AFTA, tetapi masih tidak berupaya bersaing dengan China dan India.

Hari ini telah ada kajian-kajian yang dijalankan oleh pengkaji-pengkaji di universiti-universiti tempatan bahawa FDI sebenarnya telah membantutkan keupayaan negara berbanding sekiranya usaha digembeling untuk membina keupayaan sendiri setidak-tidaknya di peringkat skala industri kecil dan sederhana. Mungkin menarik bila ada pengkaji yang mengumpamakan para pemodal ini sebenarnya ‘memberi kita ikan, bukannya mengajar kita memancing’ sebagai kaitannya dengan perupamaan masyarakat Tionghua. Pada pandangan saya, Liberalisasi Perdagangan yang berkaitan dengan pembebasan pasaran modal tidak lebih daripada memaksimumkan keuntungan pemodal dan memanjangkan lagi rantaian proses Penyah-Industri. ‘Mengajar negara-negara membangun dan miskin memancing’ akan mencerahkan lagi kemungkinan berlakunya gelombang ketiga Revolusi Perindustrian, dan bersediakan pemodal-pemodal di negara maju menerimanya?

No comments: